Dette kurset passer for personer som jobber med driftsinspeksjon og som har behov for dokumenterbar formell kompetanse som "Driftsinspektør N3".

Driftsinspeksjon N3 - NS 415
Kurset er på 72 timer, fordelt over 3 moduler med påfølgende eksamen etter hver modul. Det dekker kravene innen NS 415 til sertifisering på nivå 3.

Kurset passer for ingeniører, inspektører, seniorinspektører, inspeksjonsplanleggere, QA-QC-personell, samt andre som jobber med driftsinspeksjon med behov for dokumenterbar formell kompetanse.


Kursinnhold
* Material-, korrosjons- og sveiseteknologi
* Kvalitetssikring/Kvalitetskontroll og helse, miljø og sikkerhet
* Inspeksjonsplanlegging
* Prosessteknologi
* Konstruksjonslære
* Lover, regler og forskrifter
* Ikke-destruktiv prøving (NDT)
* Destruktiv/mekanisk prøving og skadeanalyse
* Dokumentasjon og rapportering

Etter gjennomført kurs kan du:
* Utføre, dokumentere og rapportere inspeksjoner i samsvar med gitte prosedyrer og instrukser
* Rapportere NDT-funn videre
* Klassifisere og rapportere inspeksjonsresultater basert på gitte kriterier
* Tolke og rapportere NDT-funn i samarbeid med NDT-personell
* Velge egnede metoder og teknikker for inspeksjon og ha kjennskap til avanserte NDT-metoder
* Kjenne, forstå og tolke standarder og spesifikasjoner
* Utarbeide inspeksjonsprogram og inspeksjonsrutiner som ansvarlig nivå 3
* Velge inspeksjonsmetodikk, ha faglig ansvar for inspeksjoner og kunne detaljplanlegge inspeksjoner
* Delta i RBI-studier og inspeksjonsplanlegging
* Vudere resultater, samt foreslå aksjoner basert på resultat, prosedyrer og krav i standarder og regelverk
* Rettlede og vurdere arbeid utført av personell på nivå 1 og 2
* Sette opp arbeidsinstrukser for personell på nivå 1 og 2
* Gjennomføre målrettet oppbygging og vedlikehold av egen kompetanse
* Delta i målrettet kompetanseoppbygging av personell på nivå 1 og 2