Etter å ha gjennomført nødvendige utdannelse og trening ved en godkjent kurs- og treningsvirksomhet, gjennomfører vi eksaminering. Videre utsteder sertifiseringsorganet sertifikater.

  • Sertifisering av NDT-operatører (NDT sertifikat)
  • Sertifisering av sertifiserte arbeidsledere i strålevern (Strålevern sertifikat)
  • Sertifisering av driftsinspektører (Driftsinspektør sertifikat)
  • Sertifisering av sveisere (Sveisesertifikat)
  • Sertifisering av kjelpassere og kjeloperatører (Kjelpassersertifikat / Kjeloperatør sertifikat)
Priser for sertifisering kan opplyses ved henvendelse til vårt sekretariat.

Sertifiseringprosessen

Beskrivelsen av sertifiseringprosessen for personsertifisering er beskrevet i de ulike sertifiseringsordningene. I tillegg kommer overordnede eksamenskrav og -plikter til eksamineringer, se kandidatens plikter.

Sertifisering av sveisere: ISO 9606 - 1/2/3/4/5
Sertifisering av loddere: ISO 13585
Sveiseoperatører: ISO 14732
NDT: EN ISO 9712 og Nordtest Doc Gen 010
Strålevernere: DSA-hefte Nummer 1:2019
Kjeplassere og kjeloperatører: FORCE Kjel - sertifiseringsordning for kjelpassere og kjeloperatører

Spesielle behov

I tilfelle du har spesielle behov kan du henvende deg til vårt sekretariat. Vi vil forsøke etterleve dine behov så langt som mulig. Spesielle behov kan eksempelvis være ordblindhet eller tilrettelegging for rullestolbrukere.