Policy

FORCE Technology Norway avd Certification utfører sertifisering av personer og produkter på Europeisk nivå innenfor FORCE Technology sine faglige kjerneområder.

Det er vårt mål å opptre troverdig og levere produkt av høy kvalitet. 

Dette oppnår vi ved å:

  • være og bli oppfattet som upartisk gjennom en åpen og troverdig adferd
  • oppretholde og dokumentere et høyt kompetanseivå, som gir kunden en verditilvekst i sertifiseringsprosessen.

Sertifieringsaktivitetene utføres etter anerkjente ordninger som samsvarer med standarden ISO 17024, ISO 17025 og ISO 17020.