Upartiskhet

FORCE Technology Norway avd. Certification har til enhver tid fokus på upartiskhet i forbindelse med sine sertifiseringstjenester.

Vårt mål er til enhver tid å opptre troverdig og levere produkt av høy kvalitet. Det er essensielt for FORCE Technology Norway AS å kunne dokumentere sin upartiskhet og kompetanse, slik at omverden kan ha full tillit til vår troverdighet og kvalitet på vårt arbeid. 

FORCE Technology Norway AS har satt ned en sertifiseringsutvalg bestående av kompetente personer fra et vidt spekter av industri og bransjer. Sertifiseringsutvalget har ansvaret for den tekniske kvaliteten tilknyttet sertifiseringsaktivitetene, og skal således sikre at aktivitetene gjennomføres upartisk iht. nasjonalt, internasjonalt regelverk og FORCE Technology Norway AS’ interne prosedyrer.

Sertifiseringsutvalget

For å sikre vår upartiskhet og overvåke våre sertifiseringsaktiviteter har vi etablert et sertifiseringsutvalg.

Utvalget ivaretar følgende oppgaver:

  • Ivaretagelse av upartiskhet
  • Utvikling og vedlikehold av sertifiseringsordninger
  • Overvåke eksaminerings- og sertifiseringsprosessen
  • Behandling av anker og klager

Akkrediteringer

FORCE Technology Norway AS er akkreditert for personsertifisering av Norsk Akkreditering iht NS-EN ISO/IEC 17024. Omfanget av akkreditering finnes her.

Utpekt annerkjent 3. parts sertifiseringsorgan

FORCE Technology Norway AS er utpekt av dsb (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som annerkjent 3. parts sertifiseringsorgan (RTPO) iht. direktiv 2014/68/EU tilegg 1 nr. 3.1.2 og 3.1.3 Mer informasjon finnes her.