Dette kurset passer for inspektører, seniorinspektører, inspeksjonsplanleggere, QA/QC-personell, samt andre som jobber med driftsinspeksjon som har behov for dokumenterbar formell kompetanse som 'Driftsinspektør Nivå 1'.

Driftsinspektør Nivå 1 BU - NS-415

Kurset avholdes som et nettbasert kurs over 3 dager med eksaminering i Kristiansand uken etter. Kurset dekker kravene i NS 415 til sertifisering på nivå 1. Kurset passer for inspektører, seniorinspektører, inspeksjonsplanleggere, QA/QC-personell, samt andre som arbeider med driftsinspeksjon som har behov for dokumenterbar formell kompetanse.

Kursinnhold

 • Material-, korrosjons- og sveiseteknologi.
 • Kvalitetssikring/kvalitetskontroll og helse, miljø og sikkerhet.
 • Inspeksjonsplanlegging.
 • Prosessteknologi.
 • Konstruksjonslære.
 • Lover, regler og forskrifter.
 • Ikke-destruktiv prøving (NDT).
 • Destruktiv/mekanisk prøving og skadeanalyse.
 • Dokumentasjon og rapportering.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å utføre, dokumentere og rapportere inspeksjoner i samsvar med gitte prosedyrer og instrukser. 
 • Rapportere NDT-funn samt klassifisere og rapportere inspeksjonsresultater basert på gitte kriterier.