Dette kurset passer for inspektører, seniorinspektører, inspeksjonsplanleggere, QA/QC-personell, samt andre som jobber med driftsinspeksjon som har behov for dokumenterbar formell kompetanse som 'Driftsinspektør Nivå 2'.

Driftsinspektør Nivå 2 BU - NS-415 

Det dekker kravene innen NS 415 til resertifisering på nivå 2. Kurset er for de som skal ta 10 års resertifisering i driftsinspeksjon nivå 2.

Kursinnhold

 • Material-, korrosjons- og sveiseteknologi.
 • Kvalitetssikring/kvalitetskontroll og helse, miljø og sikkerhet.
 • Inspeksjons-planlegging.
 • Prosessteknologi.
 • Konstruksjons-lære.
 • Lover, regler og forskrifter.
 • Ikke-destruktiv prøving (NDT).
 • Destruktiv/mekanisk prøving og skadeanalyse.
 • Dokumentasjon og rapportering.

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Utføre, dokumentere og rapportere inspeksjoner i samsvar med gitte prosedyrer og instrukser.
 • Rapportere NDT-funn videre.
 • Klassifisere og rapportere inspeksjons-resultater basert på gitte kriterier.
 • Tolke og rapporterte NDT-funn i samarbeid med NDT-personell.
 • Velge egnede metoder og teknikker for inspeksjon.
 • Delta i utarbeidelsen av inspeksjons-program og inspeksjons-rutiner i samarbeid med nivå 3 ansvarlig.
 • Detaljplanlegge inspeksjoner.
 • Vurdere resultater basert på prosedyrer og krav i standarder og regelverk.
 • Rettlede og vurdere arbeid utført av personell på nivå 1.
 • Sette opp arbeidsinstrukser for personell på nivå 1.
 • Gjennomføre målrettet oppbygging av egen kompetanse.
 • Delta i målrettet kompetanseoppbygging av personell på nivå 1.