Kandidatens plikter

Eksamen - skriftlig, muntlig og praktisk.

Det er viktig at eksamensforløpet er troverdig og upartisk. De generelle regler som også kjennes fra andre eksamenssituasjoner, eksempelvis folkeskolen og tekniske skoler gjelder for kandidaten. I tilfelle kandidaten ønsker å klage over mangelfullt materiale skal dette meddeles (skriftlig) til eksaminator før kandidaten forlater eksamensområdet. Følgende generelle regler skal overholdes for å kunne bestå en eksaminering. Såfremt disse plikter ikke overholdes kan eksamineringen avbrytes.

Kandidaten:

  1. Skal underskrive erklæring om å overholde standardens regler for anvendelse av sertifikat (etiske regler). Denne blanketten skrives under ved søking til eksaminering. For detaljer, se den aktuelle søknad.
  2. Skal kunne vise frem personlig legimitasjon.
  3. Skal møte til avtalt tid for eksaminering.
  4. Kan ikke kommunisere med andre kandidater eller utenforstående under eksamineringen.
  5. Kan ikke forlate det avtalte eksamineringsområde uten tillatelse fra eksaminator. Må kun medbringe materialer og hjelpemidler som er godkjent av eksaminator*.
  6. Skal påføre kandidatnummer på alt skriftlig materiale. Alt skal avleveres til eksaminator før lokalet forlates.