Sertifiseringsveiledning for NDT-operatører

EN ISO 9712/Nordtest

For å oppnå en sertifisering skal kandidaten:

 • Dokumentere deltakelse i et kvalifiserende treningskurs godkjent av sertifiseringsavdelingen. Avhengig av nivå og metode 1-15 dagers varighet.
 • Dokumentere industriell praktisk erfaring med NDT under kvalifisert tilsyn (se forklaring lenger ned)
 • Bestå en synsprøve
 • Akseptere og underskrive kodeks for etiske retningslinjer.

Sertifisering og re-sertifisering gjennomføres etter følgende prinsipper:

 1. Kunden/kandidaten rekvirerer en NDT-sertifisering (standard, område og nivå, eksempel ”EN ISO 9712/Nordtest, Ultralyd, nivå 2”) hos NDT sekreteriatet.
 2. Sekreteriatet undersøker/reserverer plass til eksaminasjon.
 3. Kunden/kandidaten mottar
  – Ordrebekreftelse
  – Anmodning om dokumentasjon på utdannelse (kopier av kurs/ eksamensbeviser, diplomer,sertifikater etc.)
  – Søknadsskjema
 4. Sertifikat kan kun utstedes, når standardens utdannelses-/erfaringskrav er oppfylt.
 5. Kandidaten deltar i den påkrevde opplæring hos en godkjent kursleverandør.
 6. Kandidaten avlegger synsprøve (krav kan opplyses av sekreteriatet).
 7. Før eksamen leveres et kandidatnummer ut. til kandidaten som skal brukes på eksamensbesvarelser.
 8. Kandidatnummer skal behandles fortrolig, og skal sikre en upartisk bedømming.
 9. Eksamen avholdes over 1-3 dager og består typisk av 3 delprøver, de generelle oppgaver, de spesifikke oppgaver og en praktisk prøve. Se også kandidatens plikter under eksamineringen.
 10. Eksamensoppgavene rettes av en eksaminator .
 11. Sertifikat skrives ut når ovenfor beskrevne krav er oppfylt (praktisk erfaring, mm) og eksamen er bestått.
 12. Hvis eksamen ikke bestås, er det mulig å gå opp til omeksaminering i den ikke-bestått del, i alt 2 ganger innen for 2 år fra første eksamens-dato. Ved re-sertifisering innenfor 6 måneder fra første eksamens-dato.

5-års fornyelse (forlengelse) av sertifikat foretas ved å fremsende søknadsskjema med vedlagt kopi av sertifikat til sertifiseringsleder i den aktuelle sertifiseringsordning.

Anke og klage

Hvis kandidaten eller virksomheten er utilfreds med sertifiserings-avdelingens avgjørelse eller ytelse kan man fremsende en skriftlig anke/klage.

Søknadsskjema til sertifisering

Søknadsskjema til sertifisering kan lastes ned nedenfor.

Søknadsskjemaene kan fylles ut online, men skal skrives ut, signeres og sendes på e-post eller post til sertifiserings-avdelingen.

Praktisk erfaring, NDT

Vi sertifiserer NDT-operatører iht. NS-EN ISO 9712 / Nordtest. For å bli sertifisert NDT-operatør må du først ha gjennomført kurs innen ønsket NDT-metode. 

Les mer mom de nye endringene ihht. Ny revisjon av EN ISO 9712/NORDTEST