Sertifisering av kjelpassere og kjeloperatører

Sertifiseringsveiledning – sertifiseringsordning for kjelpassere og kjeloperatører.

For å oppnå en sertifisering skal kandidaten:

 • Dokumentere deltakelse i et kvalifiserende treningskurs godkjent av sertifiseringsavdelingen (Avhengig av nivå og metode 2-4 dagers varighet)
 • Dokumentere praktisk erfaring under kvalifisert tilsyn.
 • Bestå en synsprøve
 • Akseptere og underskrive kodeks for etiske regler 

Sertifisering og re-sertifisering gjennomføres etter følgende prinsipper:

 1. Kunden/kandidaten rekvirerer en sertifisering hos sekreteriatet.
 2. Sekreteriatet undersøker/reserverer plass til eksaminasjon.
 3. Kunden/kandidaten mottar
  – Ordrebekreftelse
  – Anmodning om dokumentasjon på utdannelse (kopier av kurs/ eksamensbeviser, diplomer,sertifikater etc.)
  – Søknadsskjema
 4. Sertifikat kan kun utstedes, når standardens utdannelses-/erfaringskrav er oppfylt.
 5. Kandidaten deltar i den påkrevde opplæring hos en godkjent kursleverandør.
 6. Kandidaten avlegger synsprøve (krav kan opplyses av sekreteriatet).
 7. Før eksamen leveres et kandidatnummer ut. til kandidaten som skal brukes på eksamensbesvarelser.
 8. Kandidatnummer skal behandles fortrolig, og skal sikre en upartisk bedømming.
 9. Eksamen for kjelpasser avholdes over 2 timer og består av 24 Multiple choise oppgaver og 6 spesifikke oppgaver. Eksamen for kjeloperatør avholdes over 2 timer og består av 30 Multiple choise oppgaver. Se også kandidatens plikter under eksamineringen.
 10. Eksamensoppgavene rettes av en eksaminator.
 11. Sertifikat skrives ut når ovenfor beskrevne krav er oppfylt (praktisk erfaring, mm) og eksamen er bestått.
 12. Hvis eksamen ikke bestås, er det mulig å gå opp til omprøve i den ikke-bestått del, i alt 2 ganger innen for 2 år fra første eksamensdato. Ved re-sertifisering innenfor 6 måneder fra første eksamensdato.

Anke og klage

Hvis kandidaten eller virksomheten er utilfreds med sertifiseringsavdelingens avgjørelse eller ytelse kan man fremsende en skriftlig anke/klage.

Søknadsskjema til sertifisering

Søknadsskjema til sertifisering kan lastets ned nedenfor.

Søknaddskjemaene kan fylles ut online, men skal skrives ut, signeres og sendes på e-post eller post til sertifiseringsavdelingen.