​Få en brugbar og praksisorienteret viden om, hvordan kvalitetssikringen af AMS bedst håndteres i det daglige arbejde. Kurset er for alle, der arbejder med AMS-systemer, data fra AMS og miljørapportering på anlæg.

Kursusudbytte

Få en brugbar og praksisorienteret viden om, hvordan kvalitetssikringen af AMS bedst håndteres i det daglige arbejde. På kurset gennemgår vi bl.a. de begreber, der ligger bag  Standarden DS/EN14181. Du bliver orienteret om, hvilken lovgivning myndighederne arbejder efter, herunder de nye bekendtgørelser om affaldsforbrænding og store fyr, ligesom vi sætter fokus på målestedet og flowmålinger, som indgår i afgiftsbetalingen af f.eks. SO2, NOX og CO2.

Indhold

  • Standarderne EN 14181, MEL-16 og relevante bekendtgørelser
  • QAL1, QAL2, QAL3, AST og funktionstest for gasser, støv, kviksølv og flow
  • Målestedets betydning for målekvaliteten
  • Myndighedskrav, vilkår og miljørapportering
  • Hvorfor er kvalitetssikring af AMS vigtig, og hvad kan der gøres for at sikre korrekt miljørapportering og ikke mindst korrekt afgiftsbetaling?

I undervisningen tager vi udgangspunkt i det praktiske arbejde på anlæggene, men vi gennemgår også den nødvendige bagvedliggende teori. Vi fokuserer på indhold i og betydning af  DS/EN 14181 og MEL-16 samt nyeste lovgivning fra Miljøstyrelsen og SKAT.

Målgruppe

Målgruppen er alle, der arbejder med AMS-systemer, data fra AMS og miljørapportering på anlæg (teknikere, elektrikere, ingeniører og miljøansvarlige) samt tilsynsmyndigheder og rådgivere.