Du får en brugbar og praksisorienteret viden om, hvordan kvalitetssikringen af AMS bedst håndteres i det daglige arbejde.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kursusudbytte

Du får en brugbar og praksisorienteret viden om, hvordan kvalitetssikringen af AMS bedst håndteres i det daglige arbejde. På kurset gennemgår vi bl.a. de begreber, der ligger bag den ny-reviderede standard DS/EN14181. Du bliver orienteret om, hvilken lovgivning myndighederne arbejder efter, herunder de nye bekendtgørelser om affaldsforbrænding og store fyr, ligesom vi sætter fokus på målestedet og flowmålinger, som indgår i afgiftsbetalingen af f.eks. SO2, NOX og CO2.

Indhold

  • Nyt om standarderne EN 14181, MEL-16 og relevante bekendtgørelser
  • QAL1, QAL2, QAL3, AST og funktionstest for gasser, støv og flow
  • Målestedets betydning for målekvaliteten
  • Myndighedskrav, vilkår og miljørapportering
  • Hvorfor er kvalitetssikring af AMS vigtig, og hvad kan der gøres for at sikre korrekt miljørapportering og ikke mindst korrekt afgiftsbetaling?

I undervisningen tager vi udgangspunkt i det praktiske arbejde på anlæggene, men vi gennemgår også den nødvendige bagvedliggende teori. Vi fokuserer på indhold i og betydning af de reviderede DS/EN 14181 og MEL-16 samt nyeste lovgivning fra Miljøstyrelsen og SKAT.

Målgruppe

Målgruppen er alle, der arbejder med AMS-systemer, data fra AMS og miljørapportering på anlæg (teknikere, elektrikere, ingeniører og miljøansvarlige) samt tilsynsmyndigheder og rådgivere.

Skorsten

Case

Fleksibelt samarbejde om kvalitetssikring af AMS

KARA/NOVEREN samarbejder med FORCE Technology om miljø- og præstationsmålinger, herunder kvalitetssikring af automatisk målende systemer (AMS).