Vi tilbyder et bredt udvalg af kurser inden for energi og miljø om emner som emissioner, afkasthøjdeberegninger, luftkvalitet, automatiske målesystemer, lugt, drift af anlæg og mange flere.

I takt med at kravene vokser i forhold til lovgivning, effektivisering og bæredygtighed, stiger kravene til medarbejdernes uddannelse også.

FORCE Technology tilbyder målrettede kurser inden for energi og miljø, der bl.a. inkluderer kurser om drift af energianlæg, emission, lugt, gældende lovgivning og kvalitetssikring. Vi har mange års erfaring med undervisning og løsning af opgaver for energisektoren, som ligger til grund for vores kursusaktiviteter.

Kurserne er alle anvendelsesorienterede, og hensigten er, at deltagerne får en dybere teoretisk forståelse og størst mulig praktisk udbytte af kurserne til gavn for virksomheden.

Hvis kurset ikke er datofastsat, så kontakt os, og vi finder en dato, der passer jer.