Deltagerne orienteres om radioaktivitet og stråling i forbindelse med NORM fra olie- og gasindustrien og informeres om de forholdsregler, man kan og bør tage.