På NORM-kurset kan du lære om risici og forholdsregler i forbindelse med naturligt forekommende radioaktive materialer (NORM) i olie- og gasindustrien.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Deltagere

Ansatte i olie- og gasindustrien, der kommer i kontakt med NORM.

Indhold

Kurset informerer om risici og forholdsregler i forbindelse med NORM i olie- og gasindustrien.
 
Første del af kurset informerer generelt om radioaktivitet og stråling. Anden del om dosisbegrebet og dosisgrænser. Tredie del af kurset vil typisk være udarbejdet med udgangspunkt i kundens egne regler og procedurer på området.

Udbytte

Deltagerne orienteres om radioaktivitet og stråling i forbindelse med NORM fra olie- og gasindustrien og informeres om de forholdsregler, man kan og bør tage.

Varighed

1 dag

Kursussprog

Kurset afholdes på dansk eller engelsk. Ønskes kurset afholdt på andre sprog, kontakt da den kursusansvarlige.