På NORM-kurset kan du lære om risici og forholdsregler i forbindelse med naturligt forekommende radioaktive materialer (NORM) i olie- og gasindustrien.

Deltagere

Ansatte i olie- og gasindustrien, der kommer i kontakt med NORM.

Indhold

Kurset informerer om risici og forholdsregler i forbindelse med NORM i olie- og gasindustrien.
 
Første del af kurset informerer generelt om radioaktivitet og stråling. Anden del om dosisbegrebet og dosisgrænser. Tredie del af kurset vil typisk være udarbejdet med udgangspunkt i kundens egne regler og procedurer på området.

Udbytte

Deltagerne orienteres om radioaktivitet og stråling i forbindelse med NORM fra olie- og gasindustrien og informeres om de forholdsregler, man kan og bør tage.

Varighed

1 dag

Kursussprog

Kurset afholdes på dansk eller engelsk. Ønskes kurset afholdt på andre sprog, kontakt da den kursusansvarlige.