Genanvendelse, ændrede materialevalg, reduktion af spild og affald, og en grøn indkøbsstrategi er nogle af de faktorer, der kan sikre, at du kan skabe de bedste løsninger for din virksomhed og miljøet, når du udvikler nye produkter og services.

Ressourceoptimering skaber værdi for miljø og forretning

Ressourceoptimering for en virksomheds produkt eller service har både økonomiske og markedsføringsmæssige fordele. Det kan imidlertid være vanskeligt at vurdere, hvilke valg og løsninger du bør prioritere for at optimere dit ressourceforbrug og reducere påvirkning af miljøet.

Ressourceoptimering er relevant både i forbindelse med produkter og produktudvikling, hvor enkelte tiltag i produktets livscyklus kan have stor betydning for dets påvirkning af miljøet.

Optimale løsninger inden for ressourceoptimering

Vi tilbyder beregninger, analyser og rådgivning i forbindelse med bl.a. materialevalg og reduktion af spild samt dokumentation til brug over for myndigheder, dine kunder og andre interessenter. 

Vores ydelser omfatter blandt andet:

  • Beregninger af forskellige ressourceoptimeringstiltag, herunder genanvendelse og cirkulær økonomi, materialevalg, reduktion af spild/affald, leverandørstyring, ændringer i transport og lign.
  • Analyse af nuværende miljøprofil og konsekvenser af fremtidige miljømæssige ændringer for at undersøge, hvor det giver mest mening at fokusere indsatserne. 
  • Dokumentation af data og beregninger, som kan anvendes i miljøkommunikation over for interessenter i forskellige sammenhænge f.eks. som markedsføring over for dine kunder. Korrekt dokumentation sikrer desuden, at I ikke kan beskyldes for greenwashing.

Fleksible beregninger med skræddersyet vurderingsværktøj 

Vores beregninger og analyser er baseret på vores eget udviklede LCA-vurderingsværktøj "Kredsløbsværktøjet", som vi tilpasser dit produkt eller din service.

Værktøjet kan bruges til at beregne og sammenligne forskellige optimeringsscenarier baseret på reelle data om dit produkt eller din service. På den måde sikrer vi anvendelige og valide data.

Værktøjet kan desuden pege på de områder i produktets eller servicens livscyklus, hvor der er størst forbedringspotentiale. 

Værktøjet sammenligner resultatet med produktets eller servicens nuværende miljøprofil, så vi tydeligt kan vurdere, hvorvidt et tiltag gør en forskel i forhold til både miljø og økonomi. Værktøjet er meget fleksibelt og giver let adgang til overskuelige og sammenlignelige data.

Vores kompetencer inden for ressourceoptimering

Vi har mange års erfaring med beregninger og rådgivning inden for ressourceoptimering baseret på kredsløbstankegangen og cirkulær økonomi, materialevalg samt minimering af spild i produktion og processer

Vores eksperter er kyndige i alle typer ressourceoptimering, som medfører både økonomiske og miljømæssige fordele for din virksomheds drift. Det gælder, uanset om du har fokus på optimering af produktionen, der medfører besparelser på kemi, råvarer, energi og vandforbrug eller på omkostningsreducerende genanvendelse af materialer og produkter.

Ønsker du at vide mere om ressourceoptimering, kan du kontakte os

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler om at øge værdien og forlænge levetiden af jordens ressourcer, ved at anvende og genanvende ressourcer og produkter mere effektivt. Det stiller krav til processer vedrørende design, produktion, vedligehold, sortering og genanvendelse. Cirkulær økonomi åbner op for en ny måde at tænke forretning på, der er til gavn for både bundlinjen, miljøet og konkurrenceevnen. 

FAQ