Da Roskilde Festival hele tiden bestræber sig på at mindske sin miljøpåvirkning, er drikkevarer et naturligt fokuspunkt. Baseret på data fra 2022 om brugen af 0,4-liters glas valgte de at undersøge, hvilke serveringsløsninger der var bedst ud fra et miljømæssigt synspunkt – og hvilke parametre der var afgørende for resultatet. Formålet var:

  • At øge den interne viden om miljø- og klimaprofilen for genbrugsløsninger med henblik på at videreudvikle disse løsninger.
  • At identificere de forudsætninger, der skal være til stede, før genbrugsløsninger miljømæssigt kan svare sig frem for engangskrus.

LCA-screening giver mulighed for evidensbaserede beslutninger

En livscyklusvurdering (LCA) er en omfattende analysemetode, der evaluerer et produkts eller systems miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus – lige fra udvinding af råmaterialer til produktion, brug og bortskaffelse.  

"Vi lancerede genbrugsglas allerede i 2019, men har støttet os til eksterne data, indtil vi fik udført denne LCA-screening fra FORCE Technology. Nu har vi en konkret analyse af fordele og ulemper ved engangs- og genbrugsglas i vores eget lukkede økosystem. Det giver mulighed for evidensbaserede drøftelser – både internt og eksternt – og skaber en baseline for fremtidige beslutninger baseret på energi- og vandforbrug, logistiksystemer og transportdata. Med en LCA-screening kan vi få flere perspektiver på, hvor vi skal sætte ind i forhold til logistik og adfærd for at nå vores mål. Det er også med til at holde os op på vores ansvar, at vi kan præsentere data åbent for omverdenen og alle andre, der står over for de samme udfordringer," siger Roskilde Festivals bæredygtighedschef, Sanne Stephansen. 

Screeningen har hjulpet os til at forstå kompleksiteten i genbrugsløsningen. At det ikke handler om selve transporten af glas, men om de logistiksystemer, vi bygger op omkring genbrugsglas. Sanne Stephansen / Bæredygtighedschef, Roskilde Festival

Ny indsigt i miljømæssige aspekter af serveringsløsninger

LCA-screeningen har vist, at genbrugsglas, som enten blev vasket internt eller eksternt, var bedre for miljøet end engangsglas, når de blev brugt mere end ca. fire gange. Her tages der højde for både produktionen af glassene, vaskemetoder, transport, End-of-Life og affaldshåndtering. 

Selvom den overordnede konklusion ikke kom som den store overraskelse for Roskilde Festival, har rapporten alligevel givet et vigtigt indblik i de afgørende aspekter af serveringsløsningernes indvirkning på miljøet. Dette har givet anledning til overvejelser om fremtidige tiltag på festivalen: 

"Screeningen har hjulpet os til at forstå kompleksiteten i genbrugsløsningen. At det ikke handler om selve transporten af glas, men om de logistiksystemer, vi bygger op omkring genbrugsglas. Vi behøver ikke længere tage stilling til, om det er i orden at transportere glasset fra A til B. I stedet kan vi bruge tiden på at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe vores deltagere med at håndtere produktet på en måde, så det bliver ved med at være i cirkulation," fortæller Sanne Stephansen. 

Engangsplastikkrus ses meget ofte ved forskellige events verden over.
Engangsplastikkrus ses meget ofte ved forskellige events verden over. 

LCA-data og -model bidrager til nuanceret debat om engangsprodukter vs. genbrugsprodukter

"Den bedste løsning for Roskilde Festival afhænger af, hvor mange gange et gennemsnitligt genbrugskrus bliver brugt – og det kan være svært at sige. Vi fandt ud af, at vask, køling og transport kun havde begrænset indvirkning på miljøet i undersøgelsen. Det skyldes dog købet af grøn elektricitet via oprindelsesgarantier (Guarantees of Origin). En følsomhedsberegning har vist, at hvis man i stedet brugte gennemsnitselektricitet, ville sammenligningen af serveringsløsningerne ændre sig. Hvis de brugte glas genbruges i stedet for at blive brændt, skal genbrugsglassene bruges mere end tre gange for at være bedre end engangsglassene. Vi fandt ligeledes frem til, at en intern vaskeløsning er mere effektiv end en ekstern vaskeløsning.

Sidst, men ikke mindst, bør man tage højde for sammenlignelighed, når man ser på erfaringerne fra denne undersøgelse. Roskilde Festival er et ret lukket system, både hvad angår fysisk placering og tid. Det påvirker muligheden for at indsamle glassene, indsamlingen af data og mulige løsninger," siger Charlotte Merlin, projektleder hos FORCE Technology. 

"Vi ønsker, at dataene og modellen bag sammenligningen af genbrugs- og engangsglas skal bidrage til den generelle debat om engangs- og genbrugsprodukter og -systemer. En LCA-screening viser, at det ikke er så enkelt at vælge mellem løsninger. Men det giver et indblik i, hvilke parametre man skal overveje, måle og handle på, når man vælger den bedste drikkevareløsning ud fra et bæredygtighedsperspektiv," siger Christine Bang Kragelund, Business Development Manager, Resources and Circular Economy hos FORCE Technology.

Forbrugeradfærd er en vigtig brik i puslespillet om den grønne omstilling

Da det ud fra et miljømæssigt synspunkt er afgørende, hvor mange gange genbrugsglas kan bruges, før de udkonkurrerer engangsglas, spiller brugerne en hovedrolle i, om den cirkulære økonomi for glas bliver en succes. Derfor bør der tages højde for faktorer som bortskaffelse, nudging og kampagner for at påvirke brugeren, når disse løsninger skal implementeres. 

Roskilde Festival er en foregangsfestival inden for bæredygtighed og har en imponerende track record i at integrere ansvarlige indkøb, forbrug, affaldshåndtering og genbrug i alle aspekter af den kæmpe festival, som afholdes hvert år. 

"I en meget begrænset periode kan vi og alle vores deltagere afprøve nye løsninger i det, vi betragter som en midlertidig "by" og en stor testplatform. At sænke CO2-aftrykket på arrangørsiden er kun ét aspekt. Vi ønsker også at udnytte vores unikke format til at sætte gang i debatten om, hvordan vi kommer væk fra overforbrugets status quo," siger Sanne Stephansen. 

Den netop gennemførte LCA-screening understøtter implementeringen af en cirkulær økonomi, som blot er ét element af Roskilde Festivals bæredygtighedsstrategi.