Dokumentation af bæredygtighed

Bæredygtig udvikling og grøn omstilling er fokus. Virksomheder starter projekter mod klimaforandringer og ressourcemangel. FORCE Technology identificerer områder, løsninger og dokumenterer effekten.

NA Image

Nøglerolle i den grønne omstilling 

Miljøvurderinger spiller en nøglerolle i den grønne omstilling ved at være den mest objektive metode til at vise, hvilken del af et produkts livscyklus eller hvilke af virksomhedens aktiviteter, der har størst indflydelse på miljøbelastningen. Desuden er miljøvurderinger essentielle som dokumentation for virksomheders arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling i forhold til opfyldelse af lovkrav eller krav fra kunder.
 
NA Image

Værdiskabende dokumentation

Med udgangspunkt i FORCE Technologys uvildighed og høje faglighed hjælper vi kunder med at leve op til lovkrav og krav fra interessenter, og vi understøtter virksomheder i deres arbejde med bæredygtighed.

Som akkrediteret certificeringsorgan, der leverer miljøvurderinger i overensstemmelse med internationale, anerkendte standarder, rådgiver vi både på virksomhedsniveau og produktniveau om miljøbelastninger, og vi bidrager med løsninger og alternativer. Vi rådgiver desuden om alt fra CO2-neutralitet til god miljøkommunikation og udarbejdelse af materiale, der kan bruges til kommunikation, ressourceoptimering og genanvendelse.
 

Dokumentation af bæredygtighed til alle behov  

For at understøtte virksomheders grønne omstilling arbejder vi i FORCE Technology med anvendt miljøvurdering og bidrager med ydelser inden for følgende:
NA Image

Miljøvurderinger giver bedre beslutningsgrundlag

Miljøvurdering er et værktøj til at identificere væsentlige miljøbelastninger i livscyklus af et produkt, et system eller en teknologi - og dermed give viden om, hvor forbedringer med fordel kan prioriteres for at have den største effekt. FORCE Technology bidrager selvfølgelig også med rådgivning om løsninger.
NA Image

Dokumentation som belæg

Uanset, om analyser og doku-mentation udføres som følge af lovkrav eller som belæg for virk-somhedens markedsføring, er FORCE Technology din uvildige 3. part til ydelser inden for anvendt miljøvurdering, hvor vi udarbejder dokumentation i henhold til inter-nationalt anerkendte standarder, herunder LCA, CO2-udledning, klimaregnskaber, EPD m.m.
NA Image

Forskning, udvikling og videndeling 

Vi udvikler og deler ny viden, værktøjer og løsninger, der styrker dansk konkurrenceevne og skaber mere bæredygtige virksomheder og produkter. Det gør vi eksempelvis gennem forsknings- og udviklingsprojekter og som videnspartner i diverse netværk.

CO2-verifikation og certifikation

Vores datterselskab, FORCE Certification, tilbyder også CO2-verifikation og certificering af ledelsessystemer, herunder Miljøledelse (ISO 14001) og Energiledelse (ISO 50001).

Christine Bang Kragelund

For mere information, kontakt

Christine Bang Kragelund

Business development manager

T: +45 42 62 70 93