Vi sikrer at dine producerede eller importerede elektriske produkter og elektronik lever op til kravene i RoHS-bekendtgørelsen.

Alle former for elektriske produkter og elektronik, som produceres og importeres til det europæiske marked, er som udgangspunkt omfattet af RoHS-bekendtgørelsen, der stiller krav til indhold af skadelige kemiske stoffer.

Følgende stoffer er omfattet af bekendtgørelsen:

  • bly (Pb)
  • kviksølv (Hg)
  • cadmium (Cd)
  • hexavalent chrom (Cr(VI))
  • polybromerede biphenyler (PBB)
  • polybromerede diphenylethere (PBDE)
  • de fire ftalater DEHP, BBP, DBP og DIHP.  

Undgå tilbagekaldelse og negativ omtale

Som producent, importør eller forhandler er du ansvarlig for sikre, at produkterne overholder reglerne og ikke indeholder de forbudte stoffer. RoHS-bekendtgørelsen gælder også komponenter, som skal bruges som reservedele i elektriske produkter og elektronik. 

Overskridelse af reglerne kan medføre store omkostninger for dig i relation til tilbagetrækning fra markedet, dårlig omtale samt eventuelt strafansvar i forbindelse med overskridelse af lovgivningen. Det er derfor vigtigt, at du kan dokumentere at dine produkter lever op til reglerne i RoHS-bekendtgørelsen.

Læs mere: Se bestemmelserne på Retsinformations hjemmeside 

Omkostningseffektiv rådgivning og screening 

Vores eksperter har stor viden om materialer og indholdsstoffer og kan derfor i mange tilfælde rådgive om og screene for farlige indholdsstoffer, hvilket minimerer dine udgifter til kemiske analyser. Det sikrer dig hurtig viden og dokumentation for indholdsstofferne i dine produkter i de tilfælde, hvor der ligger dokumentation for indholdet i materialet. 

Analyse og dokumentation af dine elektronikprodukter

I de tilfælde hvor indholdsstofferne i materialet ikke er dokumenteret eller afviger fra standardmaterialer, tilbyder vi at undersøge materialet for farlige stoffer ved hjælp af kemiske analyser og screeninger. Du får derved sikker viden om, hvorvidt det anvendte materiale i dine produkter efterlever reglerne eller ej. Analyser udfører vi selv eller i samarbejde med underleverandører. Screeninger udfører vi selv med XRF.

Vi udarbejder altid gerne en analyserapport, som kan bruges som dokumentation overfor dine kunder og myndighederne. Derved kan du garantere dine kunder, at dine produkter overholder reglerne  

Rådgivning om materialer og affald relateret til elektriske produkter

Vi tilbyder også rådgivning om valg af materialer med henblik på at sammensætte dine produkter, så de lever op til kravene i RoHS-bekendtgørelsen. 

Udover krav til indhold af farlige stoffer, er elektriske produkter og elektronik også omfattet af WEEE-direktivet, også kendt som elektronikaffaldsbekendtgørelsen, som stiller krav til håndtering og bortskaffelse af elektronikprodukter. 

Læs mere om rådgivning i kemilovgivning.