Vi tilbyder rådgivning om design og optimering af flowløsninger, så du kan opfylde de stigende krav til ydeevne, energieffektivitet og miljøbelastning.

Ydeevnen for en lang række processer og teknologier er tæt forbundet med flowforholdene i anlægget, og design af gode flowløsninger kræver detaljeret viden om de faktiske flowforhold, hvilket vi kan skabe.

Vi tilbyder en enestående kombination af fysiske eksperimenter og numeriske undersøgelser baseret på et teoretisk grundlag og vores omfattende viden. Dette sikrer jer optimal viden om flowforholdene i dit anlæg eller produkt og gør det muligt for dig at træffe den rigtige beslutning om, hvor konstruktionen skal ændres for at opnå den optimale løsning med hensyn til ydeevne, energieffektivitet og miljøbelastning.

Ydelser inden for flowoptimering

Vi kan bistå dig i hele processen fra rådgivning i designfasen over diagnostik og vurdering til optimering af flowløsninger. Flowoptimering udføres altid i et tæt samarbejde med vores kunde, da vi har brug for at integrere detaljerede enkeltheder om dit produkt samt overveje andre forhold ud over det flowtekniske, som fx produktion eller anvendelse af produktet. Dette er vigtigt for at sikre dig en vellykket løsning.

Resultatet af flowanalysen og optimeringen af dit produkt – afhængigt af anvendelsen – fokuserer på flere af følgende emner:

 • Øget ydeevne og effektivitet
 • Reduceret energiforbrug
 • Opfyldelse af flowspecifikationer
 • Minimerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
 • Reduceret nedetid
 • Eliminering af skader, slid og erosion
 • Forlænget levetid
 • Reducerede emissioner
 • Mulighed for reduktion
 • Effekt af opskalering 
 • Reduceret tryktab.

Faciliteter

Vi har lang og omfattende erfaring med at levere flowoptimerede løsninger til industrien. Vores rådgivningsydelser er baseret på global erfaring med industriel fluid dynamik, adgang til avanceret software- og hardwarefaciliteter sammen med sofistikeret flowmåleudstyr og moderne laboratoriefaciliteter.

For at kunne løse vores kunders udfordringer, der omfatter kompleks fysik, udvikler og implementerer vi ekstra modeller i det anvendte CFD-værktøj.

Se i videoen, hvordan FORCE Technology har hjulpet SMV virksomheden Thürmer Tools med at optimere deres design af værktøj ved hjælp af flow simulering.

Downloads

FAQ