Specielle flowstudier kan bruges i de tidlige stadier af et skibsprojekt eller i forbindelse med ombygning af et eksisterende skib. 

Vi bruger RANS-baseret CFD på grund af systemets evne til at beregne hydrodynamiske belastninger af maritime strukturer, detaljerede oplysninger om strømningsfelt i specifikke dele af flow-området og svingninger, der skyldes strukturernes interaktion med vandet. 

Hydrodynamiske studier 

Disse oplysninger giver en værdifuld indsigt i de hydrodynamiske karakteristika for skibe og offshore-strukturer og er særdeles værdifulde for designere og ingeniører i designfasen. Informationerne er desuden anvendelige i forbindelse med at løse driftsmæssige problemer, der opstår efter skibet eller offshore-strukturen er bygget og sat i drift. 

Eksempler på sådanne studier kunne være: 
  • undersøgelse af hvordan dannelsen af strømhvirvler påvirker vandtilstrømning til propellens og propellens effektivitet
  • propeldiameterens indflydelse på tryk på skroget oven over propellen
  • undersøgelse af funktionen af forskellige fremdrivningssystemer bag et givet skib 
  • øget vandmodstand, der skyldes appendager (
  • positionering af tunnelpropellere og stivere og akselbærere eller andre appendager
  • identifikation af mulige kilder til vibrationer, der skyldes appendager
  • øget modstand på ror eller stabilisatorfinner
  • evaluering af øget modstand pga. søkister 
  • evaluering af øget modstand pga. statorfinner 
Det kan ofte være en fordel at anvende CFD i forbindelse med komplekse hydrodynamiske problemer, der virker uløselige eller for dyre at løse ved traditionelle eksperimenterende metoder.