Med et pålideligt DP-system kan man arbejde til havs og løse opgaver, der ellers er umulige på grund af fx havdybde, dårlig havbund, rørledninger osv.

Vi gennemfører undersøgelser af Dynamisk Positionering (DP) på enhver type flydende eller offshore skib eller platform, inklusiv semisubmersibles, boreskibe, kabellæggere etc.

Undersøgelserne er typisk en række opgaver, der kan gennemføres enkeltvis eller som en samlet pakke. Opgaverne er:

  • numerisk vurdering af DP-funktionen ved hjælp af vort DPLab – holding capability-modul. For nærmere oplysninger, se Numeriske Services 
  • thruster-skrog og gensidig påvirkning (thruster-thruster), som gennemføres i vores Planar Motion Mechanism (PMM)
  • komplet DP-modelforsøg, hvor modellen kontrolleres enten ved hjælp af vores eget kontrolsystem eller ved hjælp af et specifikt kommercielt DP-system.

DP-test i slæbetanken

DP-test gennemføres i vores dybvandsslæbetank, som er udstyret med en kraftig bølgemaskine. Bølgemaskinen gør det muligt at undersøge ugunstige ”slamming”-påvirkninger på faste og flydende strukturer. Tests kan omfatte både vind og strøm.

Bevægelser registreres i 6 frihedsgrader af vores avancerede, nøjagtige optiske overvågningssystem. Disse data bruges i DP-systemet, som også kan indeholde ”wind feed forward”, hvis det er relevant.

Modellerne udstyres med relevante transducere og udstyr som bølgemålere, tryk-transducere, belastningssensorer, accelerometre etc.

DPLab

Vi har udviklet Holding Capability Module til DPLab-softwaren til brug internt eller som software, der kan sælges i en samlet pakke med vind- og strømforudsigelser eller vindtunnelforsøg. Programmet følger anbefalingerne i IMCA M 140.

Værktøjet udfører statiske beregninger, der afbalancerer mulig motorkraft og påvirkninger fra vind og strøm/bølger. Muligheden for at fastholde skibets position defineres som de operationelle grænser (fra vind, strøm og bølger), der kan afbalanceres af skibet ved optimal anvendelse af skibets fremdrivningssystemer.

Brug af DPLab

Når nøgledata for skibet eller platformen er opsamlet og registreret i programmet, er det muligt at foretage en række forskellige analyser. Programmet gør det let for brugeren at ændre thrusternes type, størrelse og placering.