FORCE Technology har deltaget i udviklingen af de fælles nordiske beregningsmetoder for støj – senest Nord2000-metoden.

Nord2000 er en støjberegningsmetode, som meget præcist kan beregne støjens udbredelse over korte og lange afstande.

Metoden benyttes i dag i Danmark og i andre nordiske lande, når der skal beregnes trafikstøj fra veje og jernbaner.

Nord2000 metoden blev udviklet i 1996-2001 af DELTA (nu FORCE Technology), SINTEF i Norge og SP i Sverige.

FORCE Technology var projektleder, og arbejdet blev finansieret af Nordisk Ministerråd. Metoden blev videreudviklet med en kildemodel for trafikstøj i 2005-2006, hvilket blev finansieret af de nordiske vejmyndigheder.

Nord2000 er udviklet i internationalt miljø, hvorfor al dokumentation (rapporter, artikler mv.) er udarbejdet på engelsk.