Ud og se – med IoT

At IoT og sensorteknologi rummer et stort potentiale til at reducere omkostninger og manuelle processer er mange virksomheder allerede klar over. Sværere er det at finde ud af, hvordan man starter, og hvor man søger viden.

I DSB ønskede Niels Kloppenborg Laursen som materielansvarlig at få bygget en IoT-infrastruktur i DSB’s regionaltog. Han var imidlertid usikker på, hvordan det tekniske setup skulle se ud, hvem der kunne levere det, og hvad det ville koste.

Ønskede uvildig rådgivning og sparring om IoT

Via FORCE Technology fik DSB kontakt til Nordic IoT Centre. Centret danner rammen for et samlet økosystem for udvikling og anvendelse af IoT i Danmark, og på sigt Norden. Nordic IoT Centre har en lang række leverandører af IoT- og sensorløsninger som partnere, og driver desuden grupper af IoT-brugere inden for forskellige domæner og brancher.

”Vi ønskede mere viden om IoT og om, hvordan vi kan anvende det i praksis. Derudover var det vigtigt for os at tale med nogen, som er neutrale og ikke har præferencer for specifikke leverandører,” fortæller Niels Kloppenborg Laursen. 

Dørenes lukkehastighed indikerer behov for service

Et af de områder, hvor DSB lige fra start så et stort IoT-potentiale for sig, var togenes døre. Ønsket er at installere sensorer på dørene i togene og indsamle data om, hvor hurtigt dørene åbner og lukker. Den viden gør nemlig DSB i stand til at erkende, at en dør er på vej til at fejle.

Ved at erstatte menneskelig kontrol med sensor-overvågning, kan DSB potentielt skære ned på de årlige manuelle eftersyn og fange potentielle fejl, før de påvirker togdriften.

”Kort sagt ønsker vi at overvåge de systemer, som giver os fejl i driften. Hvis en dør ikke lukker ordentligt, stopper trafikken. Ved at hente rådata hjem, kan vi finde ud af, om en dør er på vej til at gå i stykker, frem for først at reagere, når den er gået i stykker,” forklarer Niels Kloppenborg Laursen.

En tilsvarende overvågning ønsker DSB af togenes klimaanlæg. Hvis der eksempelvis er stor forskel på temperaturen i de fire forskellige passagerafdelinger i samme tog, kan det være tegn på, at et klimaanlæg ikke fungerer 100 %. Baseret på den viden kan DSB servicere det pågældende anlæg, inden det har konsekvenser for kunderne.

Montering af sensor til overvågning af temperatur i togvogn
Niels Kloppenborg Laursen monterer en sensor til overvågning af temperaturen i en passagerafdeling.

Sensorer under sæderne kan give gladere kunder

Et tredje område på DSB’s IoT-ønskeliste var at indhente data om antallet af passagerer i togene og fordelingen af dem. 

Ved at placere en sensor under sædet, kan man centralt og i realtid se, om sædet er optaget, og evt. gøre den viden tilgængelig for passagerne. Det kan sikre optimal brug af siddepladserne og dermed en bedre kundeoplevelse.

Nordic IoT Centre scannede markedet 

DSB indgik et samarbejde med FORCE Technology og Nordic IoT Centre, som foretog en såkaldt IoT Solution Search. En IoT Solution Search starter med, at centret sammen med kunden udarbejder en systemspecifikation. Her beskriver man behov og krav til den ønskede løsning. Samtidig undersøger man, hvad der er muligt med tilgængelig teknologi. 

I DSB’s tilfælde gik systemspecifikationen ud på at skitsere IoT-infrastrukturen, identificere potentielle anvendelsesområder for IoT i DSB’s togdrift og prioritere områderne. Den mere tekniske del handlede bl.a. om, hvordan selve dataene skulle indhentes, sendes via DSB’s netværk, lagres og processeres. I sidste ende skal DSB kunne trække den nødvendige information ud, som gør det muligt for virksomheden at optimere sine service- og driftsprocesser. 

Systemspecifikationen blev sendt til Nordic IoT Centres store netværk af leverandører og til leverandører udpeget af DSB, med det formål at indhente løsningsforslag og prisindikationer. 12 forslag kom retur og blev præsenteret for DSB. 

IoT Solution Search gjorde DSB klogere

DSB brugte de 12 forslag fra leverandørerne til både at blive inspireret og skarpere på, hvordan virksomheden kunne opnå en god og skalerbar løsning, men ”med respekt for skatteborgernes penge”, som Niels Kloppenborg Laursen formulerer det. 

DSB har således fravalgt en abonnementsløsning på en IoT-platform til visning af data, som var baseret på antallet af sensorer. I stedet ønsker DSB at få dataene sendt direkte til virksomhedens egne standardværktøjer til datalagring og visning.

”Svarene fra leverandørerne har hjulpet os til at skære ind til benet. I forhold til abonnementsløsningerne er vi desuden blevet klogere på, hvad vi ikke skal – og det er også vigtigt”, siger Niels Kloppenborg Laursen. 

Baseret på erfaringerne har DSB nu fundet en konkret løsning, som anvendes på de første tog. Her er erfaringerne indtil videre gode i forhold til at skaffe data, der letter driften af vedligeholdelsen.

Overvejer næste skridt i omfattende IoT-udrulning

Lige nu overvejer DSB, om virksomheden skal indlede en egentlig udbudsproces med en revideret kravspecifikation på basis af resultaterne fra den IoT Solution Search, der blev gennemført med hjælp fra Nordic IoT Centre. 

Uanset hvad det ender med, tøver Niels Kloppenborg Laursen ikke med at anbefale FORCE Technology og Nordic IoT Centre til andre virksomheder, som vil være klogere på IoT og have overblik over markedet for leverandører og løsninger: 

”Vi havde et rigtig fint samarbejde med FORCE Technology og Nordic IoT Centre, og I har en kæmpestor viden”, lyder skudsmålet. 

Kun første stop på rejsen

DSB valgte i første omgang at fokusere på implementering af en grundlæggende IoT-infrastruktur i togene. Konkret fokuserede virksomheden som nævnt på tre anvendelsesområder: døre, klimaanlæg og sæder. DSB forudser nemlig, at netop de områder kan give en umiddelbart positiv effekt på driftsoptimering og kundeoplevelse. 

I systemspecifikationen blev der imidlertid defineret en række fremtidige områder, hvor IoT-teknologi kan gøre tingene billigere, bedre og smartere i DSB. Derfor var det også lige fra starten vigtigt, at løsningen blev så generisk og rummelig som muligt. 

DSB’s IoT-rejse er med andre ord først lige begyndt.