Siemens Wind Power har leverandører worldwide. Der er mange, og alle skal leve op til de leverandørkrav, som Siemens har fastsat. Dette gælder både i forhold til teknisk og ledelsessystemmæssig formåen.

Fokus på leverandørers ledelsessystemmæssige formåen

Global Supplier Manager Keld Bach Rasmussen fra Siemens Wind Power fortæller, at samarbejdet med FORCE Technology startede i 2010. 

På dette tidspunkt var Supplier Quality funktionen hos Siemens ikke fuldt udbygget. Fokus var meget teknisk orienteret og ikke på underleverandørernes formåen rent ledelsessystemmæssigt. 

"Vi hyrede en del konsulenter ind på dette tidspunkt til at hjælpe os med leverandørevaluering, heriblandt en fra FORCE Technology. Efterhånden som vi selv har opbygget kompetencer, er disse udfaset, men vi har fortsat samarbejdet med FORCE Technologys konsulent” fortæller Keld Bach Rasmussen. 

”Konsulenten har stor erfaring og en tilgang, der har bidraget meget positivt hos Siemens Wind Power. Han sørger endvidere for opfølgning på afvigelser og observationer hos leverandørerne”.

Management Seminar om ISO 9001 og systemtilgang

”For at opbygge egne kompetencer valgte vi at gennemføre et management seminar om ISO 9001 og systemtilgang, hvor konsulenten fra FORCE Technology gennemgik auditteknikker, som kan anvendes ved leverandørevaluering” fortsætter Keld Bach Rasmussen. 

”Endvidere har konsulenten givet vores medarbejdere i Shanghai praktisk træning i systemkvalifikation. Denne foregik delvist hos specifikke leverandører, - så alt i alt har vi fået rigtig god træning af vores medarbejdere”.

Konstruktive forslag til at gribe problemstillinger an

”Samarbejdet med FORCE Technologys konsulent forløber rigtig godt. Vi får konstruktive forslag til, hvordan vi kan gribe problemstillinger an, - herunder spændende resultater fra auditteknikker, som vi ikke selv mestrer. Vi får synliggjort, hvor der kan komme brist i leverandørens processer, og vi får nye tilgange til Quality Management Systems audit. Og jeg må sige, at vores globale workshop for auditorer og management har givet gode resultater” slutter Keld Bach Rasmussen.
Siemens wind power Anholt ledelsessystemer