CPH Steel A/S ønskede at skifte certificeringsorgan, da deres tidligere leverandør ikke længere levede op til den samarbejdsaftale, der var indgået. 

CPH Steel A/S er en smedevirksomhed, der er certificeret efter ISO 3834-2 og EN 1090-1.  Certificeringen viser, at CPH Steel har implementeret et effektivt kvalitetssystem, der er en af forudsætningerne for, at virksomheden kan udføre svejsearbejder og efterfølgende CE-mærke deres stålkonstruktioner efter byggevareforordningen.

CPH Steel ønskede at skifte certificeringsorgan, da deres tidligere leverandør ikke længere levede op til den samarbejdsaftale, der var indgået. 

”Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg gerne ville samarbejde med jer, og forløbet fra indledende dialog med FORCE Certification til endelig overtagelse af certifikaterne har forløbet uden problemer, der var virkelig styr på tingene. Jeg har kun ros til overs for den måde, I har håndteret overgangen fra det ene certificeringsorgan til det andet på”, siger Morten Rosenberg, direktør for CPH Steel A/S.

Gyldige certifikater er forudsætning for produktion og drift

De fleste produktionsvirksomheders drift er afhængig af et gyldigt certifikat, der bekræfter at processer og kvalitetsstyring er i henhold til de gældende standarder på området, fx ISO 3834 og EN 1090. Certifikaterne udstedes af et certificeringsorgan.

I tilfælde af at virksomheden ønsker et andet certificeringsorgan, eller hvis et certifikat mister sin værdi, fordi det certificeringsorgan, der har udstedt det, har mistet sin akkreditering, står virksomheden pludselig overfor at skulle stoppe produktionen og i værste fald risikere store økonomiske og ressourcemæssige tab. 

Der er hjælp at hente uanset størrelse

For Morten Rosenberg er både nærhed og adgang til viden og kompetencer vigtig: ”Det vigtigste for os i forløbet har været at have en spiller fysisk tæt på, og som forstod vores behov. Og så har det også været vigtigt, at I dækker hele spektret, så vi nu har alt i en kurv.”

”I og med min virksomhed er vokset fra en mindre til en mellemstor virksomhed, er det vigtigt for os at have en stor professionel spiller at arbejde sammen med. FORCE er bare sådan en instans, man som virksomhed gerne vil have samarbejde med. Det har en god reklameeffekt for os, og vi reklamerer sågar med det i vores e-mail signatur”, fortsætter han.

”Vores kontaktpersoner hos jer har altid været klar til at hjælpe, når vi havde en udfordring, I har nærmest stået på spring for at løse opgaven. Med jer i ryggen kan vi dække endnu flere af vores kunders spørgsmål. Og jeg som engang troede, at I ikke ville samarbejde med mindre virksomheder - den forestilling er nu helt manet i jorden”, slutter Morten Rosenberg.

Svejsecertificering, ISO 3834, EN 1090, certificeringsorgan
CPH Steel A/S ønskede at skifte certificeringsorgan, og overgangen gik smertefrit