Akkrediteret certificering og auditering af fabrikationskontrolsystemet iht EN 1090 og ISO 3834 er grundlaget for, at jeres stålkonstruktioner kan CE-mærkes og komme på markedet.

Opbygning af kvalitetshåndbog i henhold til EN 1090-1 eller ISO 3834

Et certificeret kvalitetssystem til svejsning øger jeres produktivitet, konkurrenceevne og troværdighed og udgangspunkt for at kunne CE-mærke jeres produkter.

Det første skridt på vejen er at udarbejde en kvalitetshåndbog, der beskriver jeres processer, kvalitetssystem, og hvordan I overholder retningslinjer fra den standard, I ønsker at arbejde efter.

Vores uddannede kvalitetsteknikere kan assistere jer med at opbygge kvalitetshåndbogen og være med til at implementere kvalitetssystemet. Kvalitetsteknikerne er uddannede på en af de internationale svejseuddannelser fra EWF/IIW, hvilket er jeres garanti for høj kvalitet og nyeste viden om ISO 3834 og EN 1090 i opgaveløsningen.

Hvordan får I hul på implementering af kvalitetshåndbog?

Vi anbefaler, at samarbejdet starter med et informationsmøde, som kan foregå hos jer i virksomheden. Her vil det være muligt at stille spørgsmål til certificeringstandarden og få diskuteret tolkninger. 

Samtidig vil vores kvalitetstekniker få et førstehåndsindtryk af virksomheden/ svejseværkstedet. Her kan vi også vende behov for at indføre andre kvalitetsstyrings-standarder, som f.eks. ISO 9001. 

Kontakt os for at komme i gang med jeres kvalitetshåndbog.

Akkrediteret certificering og auditering- ISO 3834 og EN 1090-1 af FORCE Certification A/S

Når I har opbygget kvalitetshåndbogen og indført ISO 3834 eller EN 1090-1, skal jeres virksomhed certificeres og efterfølgende auditeres med jævne mellemrum. 

FORCE Technologys datterselskab FORCE Certification A/S kan, som certificerings- og bemyndiget organ, certificere jeres svejseværksted og udstede certifikater efter ISO 3834 og EN 1090 som grundlag for jeres CE-mærkning.

FORCE Certification A/S gennemfører akkrediteret certificering af svejseværksteder og virksomheder, der producerer bygningsstål, stål- og aluminiumkonstruktioner og andre byggevarer i henhold til ISO 3834 og EN 1090-1. Certificeringen sker i henhold til DANAK akkreditering og udføres af uddannede og specialiserede auditorer.

Læs mere om certificering og auditering i henhold til ISO 3834 og EN 1090-1..

Certificering og audits i regi af FORCE Certification A/S sker uden relation til rådgivning udført af FORCE Technology.

Standarder for kvalitetsstyring af svejseværksteder

Følgende europæiske og internationale standarder er relevante for svejseværksteder:
  • DS/EN ISO 3834-2 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer - Fuldstændige kvalitetskrav
  • DS/EN ISO 3834-3 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer - Standardkvalitetskrav 
  • DS/EN ISO 3834-4 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer - Elementære kvalitetskrav 
  • DS/EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter.

Standarder inden for kvalitetsledelse af virksomheden

FORCE Technology kan derudover hjælpe med implementering af en række andre kvalitetsstandarder:
  • DS/EN ISO 9001 Kvalitetssystemer
  • DS/EN ISO 14001 Miljøledelsessystemer
  • OHSAS 18001 Arbejdsmiljøsystemer
  • AT Bek. 100 Kvalitetssystemer til egenkontrol af trykbærende udstyr
  • Kvalitetssystemer til produktion i overensstemmelse med EU-direktiver (PED, MID)
  • CO2 verifikation.
Kontakt os for at vide mere om implementering og certificering - EN 1090-1 / ISO 3834.