Med leverandøraudits får du sikkerhed for, at dine leverandører leverer den aftalte kvalitet.

FORCE Technology gennemfører leverandøraudits i henhold til gældende internationale standarder og kundernes egne specifikationer. Vi kan gennemføre disse audits med deltagelse af kunden selv eller som en selvstændig opgave, hvor FORCE Technology repræsenterer kunden on-site.

Få maksimalt udbytte af leverandøraudits

Opgaverne løses i tæt samarbejde med dig, så du får maksimal værdi af de gennemførte audits. Alle typer af audits kan rapporteres i FORCE Technologys rapportskabeloner eller i dine egne skabeloner, så du selv let kan indføre og registrere dem i jeres eget kvalitetsstyringssystem. 

Vores erfarne specialister varetager leverandøraudits inden for stort set alle grene af fremstillingsprocessen herunder især: 
  • Prækvalificering af underleverandører
  • Svejsning
  • NDT – ikke destruktiv prøvning
  • Overfladebehandling
  • Granskning af dokumentation
  • Materiale godkendelse
  • Inspektion af modtaget materiale m.m.

Evaluering af processer sikrer din produktion

Vi råder over Lead Auditorer, der med en årelang erfaring i auditering af producenter inden for stålkonstruktion og overfladebehandling og en anerkendt IRCA-eksamen, er i stand til konstruktivt, kritisk og uvildigt at evaluere processer, produkter og den organisatoriske opbygning hos jeres leverandører efter internationalt anerkendte auditteknikker.

Vi sammensætter audit teams med hensyntagen til dine ønsker og forventninger til de audits, der skal gennemføres, hvilket sikrer et fagligt højt niveau inden for de auditerede områder.

Vores mål er at alle audits, der gennemføres, skal være værdiskabende for kunderne, og her betyder det ikke noget om audits skal gennemføres i Danmark eller i udlandet, da FORCE Technologys auditorer og tekniske eksperter er vant til at begå sig i fremmede lande og kulturer.

Kontakt os, hvis du har brug for at få auditeret dine leverandører.