Ammoniak har stort potentiale som grønt brændstof, men kræver forskning. Forsøg viser lavere emissioner ved høje ammoniakkoncentrationer.

Alfa Laval er en førende global leverandør af førsteklasses produkter inden for varmeoverførsel, separation og væskehåndtering, primært inden for energi-, miljø-, fødevare- og marineindustrien. Deres Marine Energy Solutions-team undersøger fremtidens grønne brændstoffer til maritime formål og transportformål, og ammoniak er en af dem:

"Ammoniak udviser et stort potentiale. Kort sagt er det det billigste energitætte grønne brændstof, som er let at opbevare og transportere – to store krav til energitunge industrier som transport. Vi havde brug for at få mere erfaring med at forbrænde ammoniak og kom i kontakt med FORCE Technology, da jeg havde fundet webartikler, der beskrev deres satsning inden for området. Holdet leverede først en skriftlig undersøgelse, der kiggede på antændelighedsområder og de termiske output og forventede resultater af NOx-emissioner. På baggrund af undersøgelsen blev vi enige om at udføre et fysisk ammoniakforbrændingseksperiment i et kontrolleret miljø i FORCE Technologys laboratorium," siger Alfa Laval Technology-chef Søren Mølgaard.

alfa lavals ammoniakforbraendingseksperiment i FORCE Technologys laboratorie
Alfa Lavals eksperiment med forbrænding af ammoniak i FORCE Technologys laboratorium.
nærbillede af ammoniakforbrændingseksperiment
Nærbillede af eksperiment med forbrænding af ammoniak.

Opdagelse: Ammoniakkoncentration, der medførte det laveste niveau af uforbrændt ammoniak og N2O-emissioner

Vores Clean Air Technologies-afdeling testede gasblandinger med forudbestemte flowhastigheder og kørte spildgasserne fra forbrændingen gennem en gasanalysator for at finde ud af, om ammoniakken kunne forbrændes ved en given hastighed og blandingsforhold og for at bestemme sammensætningen af udstødningsgasserne , primært relateret til uforbrændt ammoniakoverskud. Vi overvågede antændeligheden, forskellige udstødningsemissioner og forbrændingstemperaturen. Endelig fandt vi den ammoniakkoncentration, der resulterede i det laveste niveau af uforbrændt ammoniak og N2O-emissioner.

”Vi var glade for at se, at de praktiske eksperimenter bekræftede de teoretiske artikler, vi baserede dem på. Vi starter nu vores egne store omfattende ammoniakforbrændingsforsøg, som er endnu et skridt nærmere på at producere og bruge ammoniak som et bæredygtigt brændstof," siger Søren.

Vi var glade for at se, at de praktiske eksperimenter bekræftede de teoretiske artikler, vi basere-de dem på. Vi starter nu vores egne store omfattende ammoniakforbrændingsforsøg, som er endnu et skridt nærmere på at producere og bruge ammoniak som et bæredygtigt brændstof. Søren Mølgaard / Chef, Alfa Laval Technology

Bevist: Anvendelighed af ammoniak som grønt brændstof

"Eksperimentet var også gavnligt for os, da vi kunne bruge det til at udvikle en Computational Fluid Dynamics (CFD)-model som grundlag for ammoniakforbrændingssimuleringer: Baseret på det, vi så i Alfa Laval-sagen, hvad vil der så sandsynligvis ske inden for ammoniakforbrænding? Vi er i øjeblikket ved at validere denne matematiske model, CFD-modellen, i vores søgen efter at gøre ammoniakforbrændingssimuleringer til en kommerciel tjeneste til gavn for virksomheder, der arbejder på at reducere emissioner og udvikle nye brændstoffer og teknologier," siger FORCE Technology Project Engineer Xin Li.

Målet med vores "Fremtidens grønne brændstoffer"-projekter som dette er inden udgangen af 2024 at kunne bistå energibranchen med uvildig dokumentation om reduktion af udledninger fra en lang række af fremtidens nye grønne brændstoffer og teknologier. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har støttet dette samarbejdsprojekt med kontraktmidler.

bioenergi flis

Projekt

Emissioner i den grønne omstilling

Tværgående samarbejde skal sikre, at nye grønne brændsler ikke skaber nye miljøproblemer.