Hvis et produkt skal være bæredygtigt, er det vigtigt, at lang levetid tænkes ind fra starten. Derudover bør man som producent planlægge muligheden for levetidsforlængelse i brugsfasen og forberede produktet til re- og upcycling.

Levetid er central for ressourceudnyttelsen

Lang levetid af produktet i dets oprindelige form er den bedste metode til at få mest muligt ud af de ressourcer, dvs. materialer og energi, der er brugt til at fremstille produktet. Derfor er en god og præcis kravspecifikation afgørende.

Kravspecifikationen skal dække funktionelle, brugsforholds-, software- og regulatoriske krav, herunder CE (EMC og safety) og cirkulære produktkrav, fx ROHS (Restriction of Hazardous Substances) og WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Driftssikker hjemmeudvinding af cannabisolie

Drizzle er verdens førende producent af fuldt automatiserede husholdningsapparater til hjemmeudvinding og oprensning af cannabisolie fra lovligt dyrket hamp. Den lille danske virksomhed blev grundlagt i 2017.

”I Drizzle ønskede vi at udvikle et robust produkt med lang levetid og med mulighed for levetidsforlængelse. Derudover skulle det være nemt for os at skalere styktallet, efterhånden som efterspørgslen stiger, men uden risiko for fatale garantiomkostninger”, fortæller Peter Selmer Gade, CEO i Drizzle.

Merlin 400 – Drizzles maskine til hjemmeproduktion af cannabisolie
Merlin 400- Drizzles maskine til hjemmeproduktion af cannabisolie

Specifikation og tests gav et solidt fundament

Sammen med FORCE Technology lavede Drizzle en kravspecifikation, som blev et væsentligt fundament for selve udviklingen af ekstraktionsmaskinen.

Design-gennemgangen indebar en uvildig vurdering af den nyudviklede maskine for at bestemme dens evne til at fungere i den relativt barske virkelighed i et køkkenmiljø.

”Drizzle gennemførte med hjælp fra FORCE Technology en række reviews og orienterende tests som fx termo-mekanisk HALT (Highly Accelerated Limit Test). Det gav os et godt fundament for bl.a. at vurdere robustheden af de 3D-printede dele. Derudover fik vi udført vibrations- og EMC-test af produktet”, fortæller Peter Selmer Gade.

En screening i forhold til bæredygtighed kunne have vurderet designets bæredygtighed tidligt i udviklingsforløbet. På daværende tidspunkt havde FORCE Technology imidlertid ikke denne ydelse på hylden.

 
Vibrationstest af Merlin 400.
Vibrationstest af Merlin 400.

3D-print reducerer materialespildet

Drizzles ekstraktionsmaskine består af 3D-printede komponenter. Det gælder også selve ekstraktoren, som udgør flowvejen.

Komponenterne printes i PETG (polyethylene terephthalate glycol) med en speciel overflade, som er nødvendig for at opnå fødevaregodkendelse. Med 3D-print kan komplekse geometrier opnås, samtidig med at spild af materialer reduceres væsentligt i forhold til, hvis produktet blev fremstillet ved en traditionel støbeproces.

Drizzle har også overvejet muligheden for på et senere tidspunkt at benytte genanvendt plast, som i givet fald skal godkendes til fødevarefremstilling. De orienterende tests udgør et godt sammenligningsgrundlag i forhold til at træffe den beslutning.

Modulær opbygning forlænger levetiden

Drizzles produkt er modulært opbygget, og dermed forberedt til levetidsforlængelse, idet man kan udskifte de levetidsbegrænsende komponenter. Komponenter, som bliver slidt over tid, herunder pumpe og ventiler, udgør simpelthen et separat modul, som let kan udskiftes.

En yderligere gevinst er, at når Drizzle får modulet retur, opnår virksomheden værdifuld viden om komponenternes udslidningsforløb, så fremtidige produkter kan optimeres. Fremtidige softwareopdateringer er forberedt for at opnå maksimal sikkerhed.

Endelig har Drizzle lagt en strategi for vedligehold af compliance i forhold til lovmæssige krav som fx CE-mærkning.

FORCE Technology med hele vejen

Drizzle står nu med et produkt, hvor bæredygtighed er indtænkt i hele processen og som derfor kan indgå i en cirkulær økonomi. Det skyldes dels, at ekstraktionsmaskinen fra start er designet for lang levetid, dels at den er opbygget modulært, så det er muligt at reparere og opdatere maskinen frem for at skulle udskifte den fuldstændig.

FORCE Technology har været en del af processen lige fra udviklingen af kravspecifikationen til verifikationen af produktet gennem udviklingsprocessen.
”Samarbejdet med FORCE Technology medvirkede til, at vi i Drizzle er blevet holdt på ’sporet’, fordi der har været en gensidig forventningsafstemning med veldefinerede milepæle undervejs i projektet”, siger Peter Selmer Gade.

Et muligt næste skridt for Drizzle i forhold til at optimere brugen af ressourcer i produktet er at se nærmere på re- og upcycling af fx polymermateriale og komponenter.