Det er ikke ukompliceret at udvikle LED-drivere, der lever op til gældende standarder og kan fungere sammen med andet elektronisk udstyr. Derfor samarbejder Nordic Power Converters med FORCE Technology om at gøre deres produkter mere robuste.

Vores hjem, arbejdsplads og samfund er fyldt med elektroniske produkter. De eksisterer ikke uafhængigt af hinanden, men interagerer og påvirker hinanden med støjstrømme på ledningerne og radiobølger sendt gennem luften, og derfor skal de designes med det in mente. Man skal gerne kunne tænde den nye LED-lampe, samtidig med at mobiltelefonen oplades, og lydanlægget spiller, uden at der kommer irriterende støj i højttaleren eller kludder i opladningen.

Hos Nordic Power Converters i Herlev, der udvikler og producerer LED-drivere, arbejder man derfor tæt sammen med FORCE Technology om EMC-test og standarder. En EMC-test viser, om et produkt kan fungere sammen med andet elektronisk udstyr, og det har givet indsigt i flere potentielle udfordringer, fortæller Thomas Andersen, der er en af stifterne af Nordic Power Converters:

”Vi har efterhånden været med i en del projekter sammen med FORCE Technology, og det har givet os viden, vi ikke var bevidste om, vi manglede. Man har jo altid en idé om, hvor ens produkt kan have svagheder, men vi har også fundet udfordringer som vi ikke kendte, ikke kunne læse i standarder og som vores kunder heller ikke var beviste om. Det har givet os indsigt i nogle områder, der nu gør det muligt for os at lave endnu mere robuste løsninger”.

Et af projekterne gik fx ud på at teste, hvordan Nordic Power Converters’ produkter spiller sammen med elnettet.

”Vi fik testet, hvordan elnettet opfører sig i praksis, og hvad vores produkter bliver udsat for og skal kunne klare. Det var vigtig ny viden”, siger Thomas Andersen.

Langhårede standarder

FORCE Technology er med i standardiseringsudvalgene Elektromagnetisk kompatibilitet (S-710) og Den internationale specialkomite for radioforstyrrelser, S-650, og har derfor den nyeste viden om de gældende standarder på området. Den viden trækker Nordic Power Converters på:

”Vi sætter os selvfølgelig selv rigtig godt ind i, hvordan standarderne er skruet sammen. Men man kan læse en standard tre-fire gange og tro, man har forstået den til bunds, og når man så læser den femte gang, så bliver man alligevel i tvivl. Det kan være en meget langhåret og tung proces, og dér er det rart at køre projekter med FORCE Technology og kunne stille spørgsmålene, når de opstår”, siger Thomas Andersen.

”Samarbejdet har været værdifuldt for os, fordi det har gjort vores produkter mere robuste, og dermed givet mere tilfredse kunder”, siger han.

Om EMC-test

Et elektronikprodukt skal kunne fungere elektromagnetisk sammen med andet elektronisk udstyr. Ellers kan man ikke få produktet godkendt og CE-mærket.

Med en EMC-test kan man teste et produkts elektromagnetiske kompatibilitet og få dokumenteret dets udstråling og robusthed.

FORCE Technology udfører alle former for EMC-test: præliminære test, TestSelv, accelereret test, traditionel akkrediteret EMC-test og kan udstede certificeret IECEE CB Scheme-rapport på både EMC og elsikkerhed.

Læs om EMC-klubben.

Om Nordic Power Converters

Nordic Power Converters producerer LED-drivere. Det er enheder, der styrer strømmen til en eller flere LED’er (lysgiverne i lampen) og sørger for, at dioderne får den korrekte strøm, så de giver det ønskede lys, ikke bliver overophedede og derved holder i længere tid. 

Virksomheden, der er syv år gammel, er baseret på teknologi fra DTU og har specialiseret sig i at lave LED-drivere, der er mindre end konkurrenternes. Det giver deres kunder mulighed for at forbedre deres designs markant, samtidig med at materialeforbruget reduceres, og der opstår nye anvendelsesmuligheder.