EMC Klubben er et forum til deling af den nyeste viden om EMC mellem medlemmerne. Emnerne varierer fra gang til gang og fastlægges efter input fra EMC Klubbens medlemmer.

EMC Klubben blev etableret for mere end 30 år siden i 1990, hvor der første gang blev udbudt TestSelv ”kravlegård” til EMC-test og -målinger. I maj 1991 blev det første møde afholdt. EMC Klubben drives af FORCE Technology, og der er forsat meget fokus på videndeling og erfa-møder, ligesom TestSelv ydelsen i dag tilbyder EMC præ-test indenfor en lang række EMC fænomener.

Møder

På EMC Klubbens 10 årlige erfa-møder drøftes EMC-krav, EMC-design, EMC-test og EMC-godkendelser, og EMC Klubbens medlemmer præsenteres for EMC-viden og EMC-værktøjer. 8 af møderne er emnemøder og 2 er TestSelv undervisningsmøder. Møderne dubleres, således at der holdes møder med samme indhold hos FORCE Technology i Hørsholm og i Aarhus. 

På de 8 emnemøder tages et emne op, der som hovedregel har EMC-relevans. Emnerne fastsættes af FORCE Technology og er som hovedregel fastsat ud fra de ønsker EMC Klubbens medlemmer har valgt. EMC Klubbens medlemmer får med jævne mellemrum muligheden for at præge EMC Klubbens fremtidige aktiviteter og fokus, når FORCE Technology gennemfører emnevalg.

På emnemøderne bidrager FORCE Technology med relevant information til belysning af emnet, og medlemmerne bidrager med egne erfaringer, viden og case stories. Personer og virksomheder med relevant viden indbydes til at holde indlæg, i det omfang det er muligt, så EMC Klubben får tilført viden fra nationale og internationale specialister, der ikke er med i EMC Klubben.

EMC Klubbens medlemmer arbejder i række brancher, og arbejdet med EMC disciplinen spænder fra approval management / kravspecificering til EMC-design/-udvikling henover EMC-test og -godkendelse til installation og fejlfinding on-site.

TestSelv

Medlemmerne af EMC Klubben kan anvende FORCE Technology’s TestSelv faciliteter, der findes på lokationerne i Hørsholm og i Aarhus. Faciliteterne giver medlemmerne mulighed for selv at udføre præ-test i henhold til en række basisstandarder i forbindelse med produktudvikling.

Læs mere

Læs mere om EMC Klubben og bliv medlem