Instrumatic A/S har i mange år udviklet og solgt udstyr til måling af emissioner fra bl.a. kraftværker og ønskede at udvide forretningsområdet til også at måle emissioner fra skibe, men manglede en typegodkendelse.

Det maritime område var naturligt for Instrumatic at begive sig ind på med Instrumatics mangeårige erfaring med udstyr til kontinuerlig måling af emissioner. ”Vi har selv udviklet udstyret til måling af SO2 og CO2, og det er nu godt og grundig gennemprøvet”, siger Carsten Hansen, teknisk chef hos Instrumatic A/S.

Men for at kunne levere udstyr til maritimt brug kræver det en godkendelse fra et klassifikationsselskab. ”Vi havde brug for at få udført flere forskellige test for at kunne få vores udstyr typegodkendt”, fortsætter han. ”Vi skulle fx have bevis for, at udstyret kan holde til de miljøer, der er ombord på et skib, så vi har bl.a. fået testet temperatur, vibrationer, EMC og støj”.

Desuden var det vigtigt at få bekræftet, at målesystemet overholder IMO´s (International Maritime Organization) krav til måling i røggas fra skibsmotorer. ”Når skibe sejler med heavy fuel som brændsel, er der krav, om at de skal rense røgen, inden den ledes ud i omgivelserne. Det foregår via en scrubber, der vasker røggassen, og vores emissionsmåleudstyr kan så dokumentere rensningsgraden”, forklarer Carsten Hansen.

”FORCE Technology rådgav os om, hvordan vi kunne få udført emissionstesten, og de lavede et set up i laboratoriet, hvor udstyret blev testet i henhold til IMO´s krav. Med rapporten i hånden kunne vi få godkendelsen hos klassifikationsselskabet”, siger Carsten Hansen.

”Det var en stor fordel for os, at det kunne lade sig gøre at få alle tests udført i Danmark, i stedet for at vi skulle til udlandet”, slutter Carsten Hansen.

Instrumatic fik typegodkendelsen efter at have fået emissionsmåleudstyret testet hos FORCE Technology
Instrumatic slap for at tage til udlandet for at få udført tests, der kunne sikre dem typegodkendelsen af emissions-måleudstyret
Instrumatic SO2/CO2/NOx MarineCEMS