Hvad sker der med dit it-produkt, hvis en bruger taber det – er udstyret så stadig sikkert? Kan det starte en brand, hvis der sker en kortslutning inde i enheden?

For den multinationale svenske virksomhed, ASSA ABLOY AB, der er verdensførende indenfor låse-, sikkerheds- og dørløsninger, er sikkerhed et nøgleord. Virksomheden producerer bl.a. automatiske døre og industriporte, og nogle af deres produkter indeholder radiomoduler, hvilket betyder, at produkterne skal leve op til EU-standarden EN IEC 62368-1 Audio-/video-, informations- og kommunikationsteknologiudstyr – Del 1: Sikkerhedskrav. ASSA ABLOY har netop fået sikkerhedsgodkendt et nyudviklet produkt efter EN IEC 62368-1 hos FORCE Technology, som er DANAK-akkrediteret til at udføre denne type test.

”Vi anvender testen i vores produktdokumentation, som bruges når vi skal opnå CE-mærkningen og opfylde myndighedernes CE-krav,” siger Christian Trobro, Product Safety & Liability Manager hos ASSA Abloy. ”Den vigtigste pointe for os er, at testen er en uvildig og kompetent godkendelse af vores produkt, hvilket giver os en god basis at stå på, når vi skal sælge produkterne.”

Attestation of Conformity

Såfremt elsikkerhedstesten viser, at produktet er sikkert i brug, udstedes der en ’Attestation of Conformity’, der kan bruges som dokumentation overfor kunder og myndighederne fx i forbindelse med opnåelse af CE-mærkning eller importgodkendelse.

”Testen giver os en god, upartisk vurdering af vores produkt og er en verifikation på, at vi har gjort tingene korrekt,” fortæller Christian Trobro.

Dokumentation hvis produktet fejler

Resultaterne af elsikkerhedstesten bliver nedfældet i en prøvningsrapport, som indgår i produktets Technical Construction File (TCF), der skal være tilgængelig for myndighedernes kontrol, mens produktet er i handel og op til 10 år efter.

”Prøvningsrapporten er en teknisk vurdering af vores produkt. Vi kan bruge den som dokumentation i tilfælde af en indrapportering om, at et af vores produkter fejler. Den er bevis på, at vi har gjort det korrekt. På den måde er den tryghed for os,” siger Christian Trobro.

Processen gav ny viden om produktet

Under selve procesforløbet med elsikkerhedstesten oplever mange virksomheder, at de får detaljeret, ny teknisk viden om deres produkt, fx hvordan man kan gøre produktet sikkert, så det ikke skader brugeren eller omgivelserne. Christian Trobro mener også, at elsikkerhedstesten har givet dem noget ekstra med hjem:

”Desuden har testforløbet været udviklende for os, eftersom testen giver os ny viden om vores produkt. Man lærer nye ting om sit produkt.”

Fakta

EN IEC 62368-1, Audio-/video-, informations- og kommunikationsteknologiudstyr – Del 1: Sikkerhedskrav

  • Standarden dækker multimedie- og it-udstyr af enhver art, fx produkter som indeholder radiomoduler så som Wi-Fi og Bluetooth.
  • Kravene i EN IEC 62368-1 er rettet mod at undgå eller minimere risikoen for, at produktet kan være med til at forårsage skader på personer, husdyr og ejendom.
  • Radioudstyrsdirektivet (RED) stiller krav til produktets sikkerhed i artikel 3.1(a). Dette essentielle krav kan opfyldes af fx EN IEC 62368-1.