Alle producenter skal forholde sig til elsikkerhed som en væsentlig del af deres produktgodkendelse. Opnå markedsadgang ved at samle alle test og godkendelser ét sted.

Der er lovkrav om elsikkerhed

Elsikkerhedsgodkendelse er lovpligtigt for alle elektronikprodukter. 

Godkendelsen er enten bestemt af Lavspændingsdirektivet (LVD), elsikkerhedskrav i Medical Device Forordningen (MDR), Maskindirektivet (MD), Radioudstyrsdirektivet (RED) eller andre direktiver. 

General Product Safety Directive (GPSD) samler op, hvis produktet ikke er dækket af andre direktiver.

Få testet elsikkerheden nemt og professionelt

I stedet for at du skal rundt til forskellige testhuse, kan du hos os få lavet det hele ét sted:
  • Godkendelsesplanlægning
  • Test
  • Teknisk dokumentation
  • Certificering
Det hele håndteres af én projektleder – professionelt, effektivt, fleksibelt og venligt.

Vi har både små, produkttilpassede workshops, test-selv faciliteter med støtte fra tilstedeværende specialister og akkrediteret test. Vi kan desuden udgive en certificeret IECEE CB Scheme rapport på både EMC og elsikkerhed.

Som en af Nordens største teknologivirksomheder kan vi teste elsikkerheden af dit produkt på flere lokationer i Danmark, så du kan besøge os i nærheden af din virksomhed.

Den vigtigste pointe for os er, at FORCE Technologys test er en uvildig og kompetent godkendelse af vores produkt, hvilket giver os en god basis at stå på, når vi skal sælge produkterne. Desuden har testforløbet været udviklende for os, eftersom testen giver os ny viden om vores produkt. Christian Trobro / ASSA Abloy

Sådan foregår elsikkerhedstesten

FORCE Technologys akkrediterede elsikkerhedstest består af to dele:
  • Først evaluerer vi dit design og din dokumentation, og tjekker, at alt nødvendigt materiale er tilgængeligt.
  • Herefter gennemfører vi et detaljeret testprogram for at fastslå, om dit produkt lever op til godkendelseskravene.

Hvordan forbereder du dig på testen?

Vi starter med en fælles workshop. Her får du at vide præcis hvilke former for dokumentation, du skal have på plads, for at du kan opnå en godkendelse.

Du får udleveret en tjekliste og en testplan, så du har mulighed for at forberede dig effektivt. Det giver dig overblik over, hvad der er nødvendigt for at gennemføre elsikkerhedstesten, fx software, hjælpeudstyr og designdokumentation.

Rapporter i internationalt anerkendte formater

Akkrediteret test – DANAK / SWEDAC / FCC, ISED, VCCI m.fl.

Når du samarbejder med os, kan du få en akkrediteret tredjepartstest.

Se vores liste over akkrediterede standarder på DANAKs hjemmeside.

Se vores liste over akkrediteringsområder på SWEDACs hjemmeside.

Listerne udvides hele tiden, også efter dine specifikke ønsker.

CB Scheme test

Da vi er CB testlab (CBTL) og CB certificeringsorgan (NCB), kan vi – som de eneste på dansk jord – lave CB-certificerede rapporter på både elsikkerhed og EMC.

En certificeret CB-rapport er den højest opnåelige kvalitet og din sikkerhed for, at rapporten giver den ønskede markedsadgang, i Danmark, EU og resten af verden. Rapporten sikrer dig med andre ord global markedsadgang.

Se listen over CB-standarder på IECEEs hjemmeside.

MET Labs – NRTL sikkerhedsmærke

FORCE Technology har partnerskab med Eurofins MET Labs og tilbyder derfor adgang til verdens ældste NRTL-sikkerhedsmærke, MET-mærket.

MET-mærket baseres direkte på vores testrapporter, og du skal derfor ikke teste yderligere andre steder.

Vi står selv for fabriksinspektionerne i Danmark og omegn. Derfor møder du, når du får besøg, en konsulent fra FORCE Technology med indsigt i netop din virksomhed og dit produkt.

FAQ