Overholdelse af sikkerhedskrav er kernen i alle produktgodkendelser. Det er obligatorisk for næsten ethvert produkt verden over - fra forbrugerprodukter og professionelt udstyr til medicinsk udstyr.

I vores ’safety lab’ udfører vi alle typer af påkrævede sikkerhedstest. Dermed kan du overholde alle gældende tekniske standarder for elektroniske produkter. 

Sikkerhedstest af dit elektroniske produkt

Vi tilbyder alle de generiske test, fx:

 • Strømtilførselstest: Måling af strømforbrug i forhold til den faktisk markerede rating
 • Højspændingstest: Måling af den elektriske isolering
 • Lækstrømstest: Måling af strøm, der kan flyde fra berøringsbare dele gennem operatør eller patient
 • Jordstrømstest: Måling af den beskyttende jordforbindelse i klasse I-udstyr
 • Modstandsdygtighed over for mekaniske belastninger: Test af kabinettets stivhed i forhold til statisk påvirkning og stød
 • Temperaturtest: Måling af temperatur til test af beskyttelse mod forbrændinger fra let berørte overflader.

Derudover kan vi hjælpe dig med specifikke test, fx:

 • Brændbarhedstest i brandlaboratorium: Test af brændbare materialers brændbarhedsklasse
 • Tæthedstest (IP) af produkter af næsten enhver størrelse: Test af beskyttelse mod indtrængning af væsker og støv, der kan forårsage farer
 • Test med specialbyggede teststande: fx stød- og stresstest af hospitalssenge og mange andre typer af udstyr.

Alle de test og godkendelser, som du skal bruge, håndteres af én projektleder. Derudover udsteder vi IECEE CB Scheme-certificerede rapporter om både EMC og test af elektrisk sikkerhed.

Hvad indebærer sikkerhedstestene?

Sikkerhedstest består af visuel inspektion af testemnet, gennemgang af tekniske filer, fx skematiske diagrammer og liste over komponenter etc. samt fysisk test. Testemnet skal overholde kravene i de tekniske standarder vedrørende både dokumentation og fysisk ydeevne.

Hovedpunkter i sikkerhedstestene:

 • Verificering af designdokumentation, kritiske komponenter, isoleringsdiagrammer etc.
 • Udførelse af test i temperaturkammer og IP-kammer
 • Tjek af risiko i henhold til mekaniske farer - vi foretager alle de fysiske test, som dit produkt kræver
 • Avancerede faciliteter afhængig af produkttypen og den anvendte tekniske standard.

Tæt på dig

Som en af Skandinaviens førende teknologiske servicevirksomheder udfører vi sikkerhedstest flere forskellige steder i Danmark. Det betyder, at du kan besøge os i nærheden af din egen virksomhed.

Akkrediteret testhus for din globale markedsadgang

Vi er akkrediteret af DANAK til udførelse af test og kalibrering. Se vores liste over akkrediterede standarder på DANAKs hjemmeside.

Derudover er vi CB Test Lab (CBTL) og CB National Certification Body (NCB) og udarbejder CB-certificerede rapporter. Du kan finde vores liste over CB Scheme-standarder på IECEEs hjemmeside.

FORCE Technologys sikkerhedstestrapporter er internationalt anerkendte og kan bruges overalt. Det giver dig global markedsadgang og fred i sindet.

Temperaturtest ('black corner')
Højspændingstest
Strømtilførselstest
Strømtilførselstest (effektmåler)