At overholde krav til elsikkerhed er kernen i produkt-godkendelser. Det er obligatorisk for næsten ethvert produkt verden over - fra forbrugerprodukter og professionelt udstyr til medicinsk udstyr.

I vores ’safety lab’ udfører vi test i henhold til en lang række elsikkerhedsstandarder. Dermed kan du bringe dit produkt lovligt og sikkert på markedet rundt omkring i verden.

Elsikkerhedstest af dit elektroniske produkt 

Som led i elsikkerhedstesten udfører vi en lang række generelle tests, fx:

 • Måling af effektforbrug: Måling af strøm eller effektforbrug i forhold til opgivne data på testemnets mærkeplade 
 • Højspændingstest: Test af den elektriske isolering
 • Lækstrømstest: Måling af lækstrøm fra berøringsbare dele til operatør eller patient
 • Jordstrømstest: Måling af den beskyttende jordforbindelse i klasse I udstyr
 • Mekanisk integritet: Test af testemnets integritet i forhold til statisk og dynamisk påvirkning, herunder fx belastningstest og faldtest 
 • Måling af temperatur: Måling af temperatur på berørbare overflader med henblik på beskyttelse mod forbrændinger

Derudover kan vi hjælpe dig med mere specifikke test, fx:

 • Brændbarhedstest i brandlaboratorium: Test af kompositmaterialers evne til at være selvslukkende 
 • Tæthedstest (IP) af produkter af næsten enhver størrelse: Test af beskyttelse mod indtrængning af væsker og støv, der kan forårsage farer
 • Test med specialbyggede teststande: Stød- og stresstest af udstyr
 • Avancerede faciliteter: Afhængig af produkttype og den anvendte tekniske standard

Alle test og godkendelser, som du skal bruge, håndteres af én projektleder. Derudover udsteder vi IECEE CB Scheme-certificerede rapporter for både EMC og test af elektrisk sikkerhed.

Læs 5 gode grunde til at få testet dit produkts elsikkerhed.

Hvad indebærer testene af elsikkerhed?

Elsikkerhedstest består af visuel inspektion af testemnet, gennemgang af tekniske filer så som diagrammer, printlayouts og liste over sikkerhedskritiske komponenter, samt fysiske test. Testemnet skal overholde kravene i de tekniske standarder vedrørende både dokumentation og fysisk ydeevne.

Hovedpunkter i elsikkerhedstestene:

 • Verificering af designdokumentation såsom kritiske komponentlister, isolationsdiagrammer, sikringskredsløb og lignende.
 • Elektriske test, eksempelvis højspændingstest og isolationstest.
 • Verificering af testemnets mekaniske integritet. Vi foretager alle de fysiske test, som standarderne kræver.
 • Måling af testemnets temperatur ved normal drift og ved fejlforhold. 

Læs mere om, hvordan en test af elsikkerhed foregår.

Temperaturtest ('black corner')
Højspændingstest
Måling af effektforbrug ved normal drift
Måling af effektforbrug ved normal drift (power analyzer)

Vi tester din elsikkerhed tæt på dig

Som en af Skandinaviens førende teknologiske servicevirksomheder udfører vi elsikkerhedstest flere forskellige steder i Danmark. Det betyder, at du kan besøge os i nærheden af din egen virksomhed. 

Akkrediteret testhus sikrer dig global markedsadgang

Vi er akkrediteret af DANAK til udførelse af test og kalibrering. Se vores liste over akkrediterede standarder på DANAKs hjemmeside.

Derudover er vi CB Test Lab (CBTL) og CB National Certification Body (NCB) og udarbejder CB-certificerede rapporter. Du kan finde vores liste over CB Scheme-standarder på IECEEs hjemmeside.

FORCE Technologys rapporter om elsikkerhed er internationalt anerkendte og kan bruges overalt. Det giver dig global markedsadgang og ro i sindet.

Autoriseret UL-test og -certificering giver markedsadgang i USA og Canada

Det er en almindelig misforståelse, at kun UL (Underwriters Laboratories) kan certificere og mærke produkter ifølge UL-standarder og dermed sikre markedsadgang i USA og Canada. FORCE Technology har partnerskab med Eurofins MET Labs og tilbyder dermed adgang til verdens ældste NRTL-sikkerhedsmærke, MET-mærket.

MET-mærket baseres direkte på vores CB testrapporter, og du skal derfor ikke teste yderligere andre steder.

Kompetence og integritet inden for test og certificering af elsikkerhed

Partnerskabet mellem FORCE Technology og MET Labs sikrer dig en høj grad af kompetence og integritet inden for test og certificering. Du får præcise testresultater og sikrer derved, at dit produkt overholder relevante krav og sikkerhedsstandarder for markedsadgang i USA og Canada. 

Vi står selv for fabriksinspektionerne i Danmark og omegn. Derfor møder du, i forbindelse med dit halvårlige audit altid en specialist fra FORCE Technology med indsigt i netop din virksomhed og dit produkt.