Overholdelse af sikkerhedskrav er kernen i alle produktgodkendelser. Det er obligatorisk for næsten ethvert produkt verden over - fra forbrugerprodukter og professionelt udstyr til medicinsk udstyr.

I vores ’safety lab’ udfører vi alle typer af påkrævede sikkerhedstest. Dermed kan du overholde alle gældende tekniske standarder for elektroniske produkter. 

Sikkerhedstest af dit elektroniske produkt

Vi tilbyder alle de generiske test, f.eks.:

 • Måling af effektforbrug: Måling af strøm eller effektforbrug i forhold til opgivne data på testemnets mærkeplade.
 • Højspændingstest: Test af den elektriske isolering.
 • Lækstrømstest: Måling af lækstrøm fra berøringsbare dele til operatør eller patient.
 • Jordstrømstest: Måling af den beskyttende jordforbindelse i klasse I udstyr.
 • Mekanisk integritet: Test af testemnets integritet i forhold til statisk påvirkning, fald-test m.m.
 • Måling af temperatur: Måling af temperatur på berørbare overflader til test af beskyttelse mod forbrændinger.

Derudover kan vi hjælpe dig med specifikke test, f.eks.:

 • Brændbarhedstest i brandlaboratorium: Test af kompositmaterialers evne til at være selvslukkende.
 • Tæthedstest (IP) af produkter af næsten enhver størrelse: Test af beskyttelse mod indtrængning af væsker og støv, der kan forårsage farer.
 • Test med specialbyggede teststande: F.eks. stød- og stresstest af hospitalssenge og mange andre typer af udstyr.
 • Avancerede faciliteter: Aafhængig af produkttype og den anvendte tekniske standard.

Alle de test og godkendelser, som du skal bruge, håndteres af én projektleder. Derudover udsteder vi IECEE CB Scheme-certificerede rapporter for både EMC og test af elektrisk sikkerhed.

Hvad indebærer sikkerhedstestene?

Sikkerhedstest består af visuel inspektion af testemnet, gennemgang af tekniske filer såsom, f.eks. diagrammer, printlayouts og liste over sikkerhedskritiske komponenter, samt fysiske test. Testemnet skal overholde kravene i de tekniske standarder vedrørende både dokumentation og fysisk ydeevne.

Hovedpunkter i sikkerhedstestene:

 • Verificering af designdokumentation såsom kritiske komponentlister, isolationsdiagrammer, sikringskredsløb og lignende.
 • Elektriske test, eksempelvis højspændingstest og isolationstest.
 • Verificering af testemnets mekaniske integritet. Vi foretager alle de fysiske test, som standarderne kræver.
 • Måling af testemnets temperatur ved normal drift og ved fejlforhold.

Tæt på dig

Som en af Skandinaviens førende teknologiske servicevirksomheder udfører vi sikkerhedstest flere forskellige steder i Danmark. Det betyder, at du kan besøge os i nærheden af din egen virksomhed.

Akkrediteret testhus for din globale markedsadgang

Vi er akkrediteret af DANAK til udførelse af test og kalibrering. Se vores liste over akkrediterede standarder på DANAKs hjemmeside.

Derudover er vi CB Test Lab (CBTL) og CB National Certification Body (NCB) og udarbejder CB-certificerede rapporter. Du kan finde vores liste over CB Scheme-standarder på IECEEs hjemmeside.

FORCE Technologys sikkerhedstestrapporter er internationalt anerkendte og kan bruges overalt. Det giver dig global markedsadgang og fred i sindet.

Temperaturtest ('black corner')
Højspændingstest
Måling af effektforbrug ved normal drift
Måling af effektforbrug ved normal drift (power analyzer)