Lang historik og stor ekspertise bag udvikling af Ariane 6-raketdyse

I mere end to årtier har FORCE Technology deltaget i udviklingsprojekter for ESA, Det Europæiske Rumagentur. Det seneste skud på stammen er et nyt raketdyse-koncept, hvor ESA´s krav er, at det kan tilpasses forskellige motorer. 

Desuden skal produktionsomkostninger og gennemløbstid reduceres væsentligt uden at kompromittere hverken pålidelighed eller driftssikkerhed.

Rumindustrien stiller de højeste krav til kvalitet, ydeevne og driftssikkerhed, og der er hele tiden behov for nye innovative løsninger.

”Det er et privilegie, at FORCE Technology kan deltage i projektet og bringe vores høje faglighed og teknologiske forandringskraft i spil," siger Thomas Aaboe Jensen, programleder hos FORCE Technology.

Additiv fremstilling og laserteknologi bidrager til eksorbitante forbedringer

Udviklingen af det nye design for raketdysen er gået via additiv fremstilling over lasersvejseteknologi til specialudviklet sensorteknologi, der styrer og guider laserprocessen.

Udviklingsarbejdet er foregået i tæt samarbejde med svenske GKN Aerospace, og undervejs har samarbejdet udviklet sig til et fagligt parløb, hvor FORCE Technology har fungeret som en naturlig forlængelse af GKN Aerospaces udviklingsafdeling. Idéer blev spillet frem og tilbage og ofte afprøvet i praksis i FORCE Technologys unikke faciliteter.

”Vi har opbygget et fuldautomatisk produktionsanlæg, der først lasersvejser ca. 1.400 kølekanaler i det højtemperaturbestandige rustfrie stål og derefter opbygger nødvendige forstærkninger ved anvendelse af additiv fremstilling,” fortæller Thomas Aaboe Jensen.

Raketdysen er 2,1 meter i diameter, hvor den er bredest og 2,3 meter høj. Kombinationen af raketdysens nye design og FORCE Technologys nye produktionsmetode har resulteret i 90 % reduktion i delkomponenter og en 40 % besparelse i omkostninger foruden en 30 % reduktion i produktionstiden.

Ud over mange og forskellige prototyper til test i udviklingsforløbet har FORCE Technology også leveret sensorsystemet til et nyt avanceret produktionsanlæg hos GKN Aerospace, hvor de fremtidige dyser skal fremstilles.

Den nye motor blev testet med succes i 2018 og passerede dermed den vigtigste milepæl, ”godkendt til flyvning”. Den første flyvning med Ariane 6 raketten sker ved udgangen af 2022 pga. Corona-pandemien. FORCE Technology har allerede fremstillet dyserne til Ariane 6´s første fem flyvninger.

Viden skal ud at leve i samfundet og bidrage til langsigtet udvikling

FORCE Technology stiller unikke testfaciliteter og specialistkompetencer til rådighed for danske virksomheder for at sætte ekstra fart i den danske innovation og styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

”Som GTS-institut er det naturligt at vores nyudviklede koncepter kommer ud at leve i industrien i en bredere kontekst. Derfor er vi altid behjælpelige, hvis danske virksomheder kan drage nytte af vores viden og vores teknologi og dermed bidrage til den langsigtede udvikling af samfundet, slutter Thomas Aaboe Jensen fra FORCE Technology.

Raketdysen klar til test.
Prototype af raketdysen klar til test. Foto DLR.