Lasercenteret tilbyder lasersvejsning til industrien med udstyr i den internationale superliga. Centeret assisterer med såvel udvikling af svejseprocedurer som job-shop arbejde.

FORCE Technology råder over Skandinaviens største lasercenter, hvor vi lasersvejser med noget af det mest moderne og præcise udstyr inden for branchen.

Lasercenteret benyttes til forskning og udvikling af nye processer for laserbearbejdning og til nul-serie produktion for nationale og internationale virksomheder.

Lasercenteret har bl.a. assisteret den europæiske rumfartsorganisation (ESA) med avanceret lasersvejsning af raketdyser og fremstillet vandtætte sensorer til målinger på havbunden, såvel som udviklet svejsemetoder til sværindustri som skibsværfter og tyndpladesvejsning nær magneter til pharmaidustrien

Lasercenteret råder over Skandinaviens mest moderne og præcise udstyr

Faciliteter

Centerets faciliteter omfatter et antal moderne industrielle lasere, som tilsammen spænder over et bredt spektrum af anvendelser og muliggør laservejsning i godstykkelser fra få mikrometer til adskillige centimeter samt til reparation og cladding af overflader.

 • 16 kW (CW) Disk-lasere (2 stk.) med fiber-optik
 • 4 kW (CW) Disk-laser med fiber-optik
 • 400 W (Pulsed) Nd:YAG-laser finbearbejdning
 • 200 W fiber-laser til finbearbejdning
 • 60 W diodelaser til svejsning af plast
 • XYZ-føring med granitplan, CNC-styret 
 • 3 stk. robotter, som via fiberoptik kan sammenkobles med disk-lasere 
 • Drejebord med rotation og tilt af komponenter, max. 1000 kg
 • Drejebænk til rotation af komponenter, max. 4000 kg, 3 meter
 • Skinneføring for robot i fuld længde ifm drejebænk, 5 meter
 • Optik og udstyr til lasersvejsning og laser hybrid svejsning
 • Optik og udstyr til additiv fremstilling, cladding og makro 3D print
 • Optik og udstyr til indvendig cladding, f.eks. i rør
 • Procesovervågning – online temperaturstyring
 • Pulverdyse for additiv fremstilling, cladding og 3D makro print med tilhørende pulvertilførselsudstyr
 • Kuvøse med kontrollabel atmosfære til håndtering af processer med titanium
 • Anlæg til termisk sprøjtning.

Lasere, føringer og robotter arbejder sammen via avancerede styringer, som sikrer en høj og ensartet kvalitet, hvad enten det drejer sig om laser svejsning eller overfladebehandling. 

Varierede opgaver

Lasercenteret udfører større og mindre kundeopgaver som f.eks. lasersvejsninger, avanceret laser cladding samt udvikling af svejseprocedurer. Desuden bidrager vi i internationale forskningsprojekter inden for så varierede områder som medico, skibsfart og luft- og rumfart.