Hvis en WPS er et krav for at udføre svejsearbejdet, kan vi hjælpe din virksomhed med at udarbejde den. 

Udarbejdelse af WPS’er

WPS’er udarbejdes på grundlag af kravene til det praktiske svejsearbejde og de krævede standarder og specifikationer. Her er det vigtigt, at din virksomhed kan give de korrekte oplysninger i dialog med FORCE Technologys svejsepersonale, så svejseproces, grundmaterialer, tilsatsmaterialer og svejsedata kan fastlægges, og så det praktiske svejsearbejde kan udføres af virksomhedens svejsere.

Desuden skal det sikres, at svejsninger kan blive visuelt acceptable, og der kan opnås de ønskede materialeegenskaber i svejsesømmen og det tilstødende grundmateriale.    

Der kan være tale om 3 typer WPS’er:
 • WPS’er uden baggrund i svejseprocedureprøvning kan bl.a. anvendes til certificering af svejsere, men kan også udarbejdes i forbindelse med prøvede tilsatsmaterialer eller tidligere erfaring. Se afsnit nedenfor med ”Standarder for WPS’er (og svejseprocedurer)”.   
 • WPS’er med baggrund i svejseprocedureprøvning udarbejdes iflg. den aktuelle standard for procedure-prøvning og data fra WPQR’en, der er en attest for procedureprøvningen, hvor WPQR står for Welding Procedure Qualification Record. Se afsnit med ”Standarder for WPS’er (og svejseprocedurer)” nedenfor.   
 • pWPS er den foreløbige WPS, der bruges som arbejdsbeskrivelse ved svejsning af prøveemnet ved svejseprocedureprøvning. Den udarbejdes principielt på samme måde som WPS’er ovenfor, men her kan det være nødvendigt at regne på de forskellige svejsedata på forhånd for at sikre, at de ønskede materialeegenskaber i svejsesømmen og det tilstødende grundmateriale kan opnås. Når der er behov for flere svejseprocedurer kan det ofte være en fordel regne på de forskellige godstykkelser og diametre, så antallet WPQR’ere minimeres.

Udstedelse af WPS

Svejsepersonale, der udarbejder WPS’en er godkendte af internt af FORCE Technology, og har en uddannelse indenfor de internationale svejseuddannelser EWF/IIW eller tilsvarende, hvilket giver dig sikkerhed for, at den udstedte WPS’er lever op til europæiske/internationale krav og eventuelle kundekrav.                                     

WPS’en udstedes i papirformat med virksomhedens logo.

Standarder for WPS’er (og svejseprocedurer)

WPS’er udarbejdes efter europæiske og internationale standarder:
 • DS/EN ISO 15607 Generelle regler for WPS og WPQR
 • DS/EN ISO 15609-1 WPS for lysbuesvejsning
 • DS/EN ISO 15609-2 WPS for gassvejsning
 • DS/EN ISO 15609-3 WPS for elektronstrålesvejsning
 • DS/EN ISO 15609-4 WPS for lasersvejsning
 • DS/EN ISO 15609-5 WPS for modstandssvejsning
 • DS/EN ISO 14555 Boltesvejsning af metalliske materialer
 • DS/EN ISO 15620 Friktionssvejsning af metalliske materialer
 • DS/EN ISO 15610 Kvalificering på baggrund af prøvede tilsatsmaterialer
 • DS/EN ISO 15611 Kvalificering på baggrund af tidligere erfaring
 • DS/EN ISO 15612 Kvalificering ved godkendelse af standardsvejseprocedure
 • DS/EN ISO 15613 Kvalificering på baggrund af en præproduktionssvejseprøve
 • DS/EN ISO 15614-1 WPQR for lysbuesvejsning af stål og nikkel
 • DS/EN ISO 15614-2 WPQR for lysbuesvejsning af aluminium 
 • DS/EN ISO 15614-3 WPQR for smeltesvejsning af støbejern
 • DS/EN ISO 15614-4 WPQR for afsluttende svejsning af aluminiumstøbegods
 • DS/EN ISO 15614-5 WPQR for lysbuesvejsning af titan og zirconium
 • DS/EN ISO 15614-6 WPQR for lysbue- og gassvejsning af kobber
 • DS/EN ISO 15614-7 WPQR for påsvejsning (cladding/overlay welding)
 • DS/EN ISO 15614-8 WPQR for svejsning af rør til rørplader
 • DS/EN ISO 15614-10 WPQR for svejsning ved overtryk (dry hyperbaric)
 • DS/EN ISO 15614-11 WPQR for elektronstråle- og lasersvejsning
 • DS/EN ISO 15614-12 WPQR for punkt-, søm- og projektionssvejsning
 • DS/EN ISO 15614-13 WPQR for modstandsstuk- og brændstuksvejsning.
WPS’er kan også udarbejdes efter andre standarder. Herunder er vist en række eksempler:
 • Banenorm BN2-63-1f Proceduregodkendelse af sporsvejseprocesser
 • DS/EN 14730-1 Railway applications – Track – Aluminothermic welding of rails – part 1: Approval of welding processes
 • ASME IX Welding, brazing, and Fusing Qualifications 
 • AWS D1.1 Structural Welding Code – Steel
 • AWS D1.2 Structural Welding Code - Aluminium
 • AWS D1.6 Structural Welding Code – Stainless Steel
 • DS/EN 13134 Hårdlodning – Godkendelse af procedure.
Desuden kan der i en række tilfælde være krav til supplerende specifikationer fra kunder. Herunder er vist en række eksempler, hvor kravene fra disse vil blive indarbejdet i WPS’erne:
 • Maersk Oil MOTS 12 Welding and NDE of welds
 • Energinet.dk Welding of Pipelines og Welding of Piping in Plants
 • Danske Kraftværkers Fællesbetingelser for svejsearbejde på rørsystemer
 • NORSOK M-101 Structural steel fabrication (www.standard.no)
 • NORSOK M-601 Welding and inspection of piping (www.standard.no)
 • DNV Regelsæt (www.dnvgl.dk
 • PED Pressure Equipment Directive.

Trykbærende anlæg

Ved krav til PED skal svejsningen af prøveemnet overværes af et bemyndiget 3. parts organ. Det er FORCE Certification A/S med registreringsnummer 0200, og det giver dig sikkerhed for, at WPQR’en kan bruges til trykbærende udstyr. I tillæg til WPQR’en kan der udarbejdes en AOPJ, Approval Of Permanent Joining, der angiver gyldighedsområder for WPQR’ens essentielle variable.