Akkrediteret svejsecertificering er et krav hvis du arbejder på trykbærende anlæg eller stålkonstruktioner, som er omfattet af de europæiske standarder. FORCE Certification tilbyder certificering af svejsere og svejseoperatører efter gældende standarder - med hurtig udstedelse af certifikat. 

Svejsecertificering – trin for trin

Svejsecertificeringen kan enten ske i egen virksomhed eller på FORCE Technologys adresser i Skandinavien. Svejse certificeringen foretages efter standarder, som omhandler materialer og anvendelsesområde. Når svejseren har de fornødne kundskaber, kan han indstilles til en eksamen, der afsluttes med et certifikat.

Svejsecertificeringen kan foregå i følgende trin:
 • Vurdering af svejserens faglige kvalifikationer
 • Svejsning af arbejdsprøve ifølge WPS (Welding Procedure Specification)
 • Prøvning af arbejdsprøve (ikke destruktiv (NDT) og evt. mekanisk prøvning)
 • Udstedelse af svejsecertifikat.
Eksamination af svejserens praktiske færdigheder og teoretiske viden foretages af FORCE Certification A/S, som er akkrediteret af DANAK som certificeringsorgan til godkendelse af svejsere m.v.  

Alle eksaminatorer er godkendte af FORCE Certification A/S, og har en uddannelse inden for de internationale svejseuddannelser EWF/IIW eller tilsvarende, hvilket giver dig sikkerhed for, at det udstedte akkrediterede certifikat lever op til europæiske og internationale krav. 

Svejsercertifikatet på papir og digitalt

Prøvning og udstedelse af certifikat foregår normalt inden for en uge. Du kan enten få certifikatet som papircertifikat eller digitalt. Når certifikatet er udstedt digitalt, bliver du som kunde registreret i FORCE Certifications online database. 

Herfra vil du få meddelelser om ½-årlig bekræftelse og forlængelse af svejsercertifikatet. Det er virksomheden selv, der foretager den ½-årlige bekræftelse af svejsercertifikatet på FORCE Certifications server.

Desuden får hver svejser et plastikkort, hvor scanning af QR-koden på kortet giver read-only adgang til de personlige svejsecertifikater.

Hvis eksaminatoren vurderer, at svejseren ikke umiddelbart er i stand til at bestå svejseprøven, henvises svejseren til mere træning. FORCE Technology kan træne svejseren på lokationerne i Brøndby, Middelfart, Esbjerg og Aalborg. 

Standarder for svejsercertificering

FORCE Certification A/S er DANAK akkrediteret til svejsercertificering til en række internationale standarder:

 • DS/EN ISO 9606-1 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 1: Stål
 • DS/EN ISO 9606-2 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 2: Aluminium
 • DS/EN ISO 9606-3 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 3: Kobber
 • DS/EN ISO 9606-4 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 4: Nikkel
 • DS/EN ISO 9606-5 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 5: Titan og zirkonium
 • DS/EN ISO 14732 Svejsepersonale – Kvalificering af svejseoperatører og svejseopstillere til mekaniseret og automatiseret svejsning af metalliske materialer.
De 5 ISO 9606-x standarder er alle for håndholdt svejsning, mens ISO 14732 er for svejseoperatører, der enten udfører automatiseret eller mekaniseret svejsning. Svejsere og svejseoperatører, der er certificeret iflg. disse standarder, er også godkendt til at svejse trykbærende udstyr iflg. PED Pressure Equipment Directive – AT bekendtgørelse nr. 685.

Ud over de nævnte 6 standarder er FORCE Certification A/S også akkrediteret til certificering af sporsvejsere efter:

 • BN2 Banenorm Godkendelse af svejsere og operatører til sporsvejseprocesser.
Du kan også få certificeret svejsere og loddere til andre standarder:
 • ASME IX Welding, brazing, and Fusing Qualifications
 • AWS D1.1 Structural Welding Code – Steel
 • AWS D1.2 Structural Welding Code - Aluminium
 • AWS D1.6 Structural Welding Code – Stainless Steel
 • DS/EN ISO 13585 Hårdlodning – Kvalificering af loddere og opstillere.
Denne aktivitet er ikke akkrediteret, og udføres derfor af FORCE Technology.