UbiqiSense, der designer intelligente kontorer, har fået sat deres sikkerhedsarbejde i system i samarbejde med FORCE Technology. Standarder er ikke så lige til for en startup-virksomhed, så når sikkerheden skal være i top, er der brug for sparring.

Så snart man installerer et kamera i et mødelokale, løber man risikoen for, at nogen med dårlige intentioner kigger med. I hvert fald, hvis sikkerheden ikke er i top.

I UbiqiSense, der designer intelligente kontorer ved brug af data fra kameraer og sensorer, er det derfor væsentligt, at udstyret lever op til de gældende regler og standarder.

”Vores produkter er selvfølgelig CE-mærkede, men der er mange andre måder, vi skal dokumentere, at vores produkter er sikre på – fx gennem relevante sikkerhedsstandarder o.l. Det er en vigtig døråbner ift kunder, for et stigende antal af dem spørger til sikkerheden og kræver, at vi lever op til standarderne”, siger Klaus Grouleff, der er Head of software development i UbiqiSense.

Vigtig sparring for startups

Virksomheden har bl.a. samarbejdet med FORCE Technology for at kunne garantere at sikkerheden er i top på deres sensor kaldet UC1 ved at gennemføre penetrationstests og analysere kildekoden.

”Vi har fået udpeget nogle potentielle huller i systemet og er blevet introduceret til værktøjer, der har tvunget os til at tænke mere struktureret og være mere systematiske ift sikkerhed”, siger han og forklarer, at det har gjort processen nemmere, fordi de ikke skal genopfinde den dybe tallerken, hver gang et nyt produkt bliver udviklet.

”Vi har også sparret med FORCE Technology om, hvordan vi bedst dokumenterer, at vi lever op til sikkerhedskravene. Mange startups har aldrig fulgt en standard før, og det kan være ret kompliceret. Så det har stor betydning at have nogen, man kan spørge til råds”, siger Klaus Grouleff.

Om UbiqiSense

UbiqiSense arbejder med smarte bygninger og intelligente kontorer. Med brug af data fra kameraer og sensorer designer de arbejdspladser til fremtiden, hvor behovet for at arbejde på nye måder fx kommer til at kræve nye rumfordelinger, muligheder for at samarbejde og fjernarbejde.

I forbindelse med Corona-pandemien har virksomheden bl.a. tilpasset deres Smart Sensor-løsning til at bruge eksisterende IP-kamerainfrastruktur til at hjælpe med at holde social afstand på offentlige steder som indkøbscentre, offentlig transport og på kontorer, så genåbningen kunne ske mere sikkert. 

UbiqiSense blev stiftet i 2015.

tastatur, skærm, hænder

Artikel

Cybersikkerhedsscreening af produkter

Sådan sikrer man, at IT-sikkerheden af produkter er tilstrækkelig i hele levetiden.
Industrielle IoT-produkter

Artikel

Garanter cybersikkerhed i industrielle IoT-produkter

Sådan sikres cybersikerheden for industrielle IoT-produkter med standarder.