Viden om standarder og deres fortolkning og anvendelse er omdrejningspunktet for alle test- og rådgivningsydelser. 

Formål

Aktiv deltagelse i standardisering er en forudsætning for at kunne tilbyde test- og rådgivningsydelser af høj kvalitet og leve op til kravene ved akkreditering. Derudover er det afgørende for dansk konkurrenceevne, at Danmark er repræsenteret ved forhandlingsbordet, når nye standarder udvikles. 

Derfor varetager FORCE Technology som uvildig og faglig kapacitet de danske interesser i mere end 87 standardiseringsudvalg, -netværk og -grupper. 

Den viden, vi opsamler gennem deltagelse i standardiseringsaktiviteter, kommer dansk industri som helhed til gode. FORCE Technology formidler erfaringer og ny viden dels gennem egne aktiviteter på fx områderne produktionsteknik og typegodkendelse, dels gennem rådgivningsydelser og videndelingsaktiviteter i fagnetværk.

Rådgivning og formidlingsydelser forudsætter kendskab til den seneste udvikling på fagområderne. Det er derfor nødvendigt løbende at deltage i udvalg og arbejdsgrupper, da standarder på nogle fagområder kan ændre sig fra kvartal til kvartal, og videreformidle ændringer, baggrunden for dem og de mulige fremtidsscenarier for danske virksomheder.

Målgruppe

FORCE Technology betjener hvert år mere end 9.000 kunder inden for godt 50 fagområder. Målgrupperne for projektet er derfor mange.

Eksempler er: 

 • Cybersikkerhed
 • Additive Manufacturing
 • IKT, inkl. IoT og SundhedsIT
 • Elektronik og apparater
 • Test- og prøvningsteknologi med tilhørende standarder
 • Notified Body bemyndigelse for produktgodkendelser
 • Teknisk og godkendelsesmæssig sparring på vegne af danske myndigheder
 • Materialeteknologi
 • Svejse- og produktionsteknologi
 • Medicoudstyr og maritim teknologi
 • Kvalitetssikring, arbejdsmiljø, miljø, sikkerhed
 • Energi, miljø og procesteknologi
 • EU’s ETV program
 • Simuleringsteknologi
 • Human factors management
 • Lyd, støjmåling, akustik og høreomsorg
 • Lys
 • Legal metrologi: Luftfugtighed og vægte

Den nye aktivitet cybersikkerhed vil være væsentlig for en stor gruppe danske producenter af apparater og systemer. IoT (Internet of Things) forventes at medføre netværksadgang til elektronik i både dagligdags produkter og tung infrastruktur.