Dansk deltagelse i internationale standardiseringsudvalg bringer værdi til dansk industri og samfund.

Den teknologiske udvikling er i dag tæt forbundet med lovkrav og regler både europæisk og globalt. Det kræver en fælles koordination gennem standardisering.

I dette casekatalog kan du læse 10 cases, hvor danske virksomheder illustrerer vigtigheden af, at være opdateret på viden og udvikling inden for en lang række standarder.

Casekataloget er udarbejdet af FORCE Technology og er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.