Den maritime tech-startup Sensemakers fik hjælp til at teste avanceret teknologi til lasersvejsning. Nu er iværksættervirksomheden klar til at sætte kurs mod en opskalering.

Produktionsmetode og visuel form går hånd i hånd. Det var læringen i et MADE Demonstrationsprojekt, hvor Sensemakers i samarbejde med FORCE Technology fik styr på forskellige dimensioner i produktionen af deres produkt.

NA Image
Søren Femmer Jensen, CEO i Sensemakers, fortæller om deres erfaringer med optimering af sensorbåden ved hjælp af avanceret laserteknologi.

Startuppen fra klippeøen Bornholm udvikler en lille ubemandet sensorbåd, der kan måle havmiljø. Sensorbåden er fremstillet i rustfrit stål, og drives af en elektrisk motor med tilhørende batteripakker som gør, at den kan sejle 60-80 kilometer om dagen.

Lasersvejsning bidrager til mere sødygtig sensorbåd 

Sensemakers havde brug for rådgivning om avanceret lasersvejsning til produktion af deres båd samtidig med, at de også ville have styr på den optimale udformning af båden. 

Gennem projektet fik startuppen bl.a. hjælp til at optimere sensorbådens manøvreegenskaber, størrelse af ror og propeller, så den kan ligge så stabilt som muligt i havoverfladen.

Det viste sig at være en stor gevinst for Sensemakers, at begge udfordringer blev varetaget ’in house’, da det gjorde det lettere at tage højde for de forskellige dimensioner hen ad vejen.

Det har været enormt værdifuldt at arbejde med de her dimensioner, både ift., hvordan den sejler, men også, at det passer ind i, hvordan vi gerne vil producere og lasersvejse det. Søren Femmer Jensen / CEO, Sensemakers
Sensemakers fik rådgivning om avanceret lasersvejsning og optimering af manøvre-egenskaber for at producere en sødygtig sensorbåd
Sensemakers fik rådgivning om avanceret lasersvejsning og optimering af manøvreegenskaber for at producere en sødygtig sensorbåd.

Sensorbåd skal udforske vandkvalitet og biodiversitet ved vindmølleparker

Nu er det tid til, at de skal ud og afprøve deres båd under forskellige forhold. De skal blandt andet fortage målinger af vandkvalitet og biodiversitet omkring vindmølleparker og se, hvordan deres båd fungerer i de forskellige miljøer.

Sensorbåden er 1,5 meter lang og er en af verdens mindste havmiljøskibe – men udstyret med avanceret teknologi, der giver den store anvendelsesmuligheder i forskning og undersøgelser til havs.

”Jeg kan kun anbefale, at man som iværksætter søger ud og får noget ekspertrådgivning inden for de domæner, hvor man ikke har nok [kompetencer]. Det vil jo sige, at man kan få certificeret ting og få noget vished for, at de beslutninger, som du træffer i dag, også er gode nok om tre år,” forklarer CEO i Sensemakers, Søren Femmer Jensen.

Sensemakers

Tech-startuppen fra Bornholm blev etableret i 2022, og de producerer et lille ubemandet overfladefartøj (USV) til brug for kystnære havmiljø-målinger.

MADE Demonstrationsprojekt

Med et MADE Demonstrationsprojekt kan en lille eller mellemstor virksomhed få op til 100.000 kr. i støtte til at løse en konkret udfordring i virksomheden eller afprøve en ny teknologi i produktionen.

MADE Demonstrationsprojekter er muliggjort med støtte fra Industriens Fond og medfinansieret af den Europæiske Regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.