Kritiske situationer til søs kræver gode muligheder for manøvrering. Det er derfor af afgørende betydning, at alle skibe har optimale manøvreegenskaber. 

Ud over IMOs generelle krav, er der normalt krav til skibene i forhold til deres specifikke anvendelse. For at vurdere et skibs manøvrekarakteristika kan modelforsøg gennemføres i den tidlige designfase. 

Manøvretest i tanken

Normalt gennemføres manøvretests som captive tests i vores Large Amplitude Planar Motion Mechanism (LAPMM), hvor skibsmodellen er fast forbundet til PMM (Planar Motion Mechanism), og derfor begrænset i sine 6-DOF bevægelser. Disse tests muliggør en hurtig og præcis bestemmelse af skibets manøvreegenskaber. 

Derudover giver sådanne tests det nødvendige input til den numeriske beskrivelse af modellen, der bruges i vores simulator. Alternativt kan manøvretests gennemføres som free sailing tests, hvor skibet bliver styret med en autopilot eller med manuelt. Disse tests gennemføres enten hos os (små manøvrer) eller hos vores kolleger ude i verden. 

Det tidlige design 

For at hjælpe vores kunder med at vurdere et skibs manøvreegenskaber i den tidlige designfase har vi udviklet et forudsigelsesværktøj, SimFlex Ship Yard. 

Ship Yard

Ship Yard er et omkostningseffektivt, empirisk værktøj til forudsigelse af manøvreegenskaber, og det er baseret på vores omfattende database over PMM-testresultater. Det bruges typisk til vurdering af standardmanøvrer som 10/10 eller 20/20 zigzag, drejecirkel med 35 graders ror og crash-stop, og resultaterne foreligger både grafisk og i tabelform, inklusive en sammenligning med IMOs kriterier. 

Ship Yard er blevet brugt i forbindelse med mange typer skibe, fra små fartøjer op til VLCCs og meget store containerskibe samt i forbindelse med forskellige fremdrivnings- og rorsystemer. Metoden fungerer ved at vurdere manøvrekarakteristika på basis af PMM-data fra eksisterende skibe svarende til det, der er ved at blive designet. I denne proces er det vigtigt at identificere den projekterede skibstypes karakteristiske parametre og bruge disse parametre til at søge efter tilsvarende skibe, der matcher det nye design. 

Forudsigelsesværktøjet er hurtigt at arbejde med, og det kan grundlæggende køre på to måder: 
  • en simpel forudsigelse af manøvrekarakteristiks på basis af skibets overordnede karakteristika
  • en avanceret forudsigelse hvor et antal karakteristiske parametre bruges til at beskrive skrogformen. Dette involverer importering af en 3D-beskrivelse af skroget. 
Hvis det er nødvendigt med mere detaljeret hydrodynamisk information, kan vi også gennemføre avancerede CFD-beregninger, hvilket kunne være relevant ved specielle skrogformer, der skiller sig ud fra flertallet af skibe i PMM-databasen.