Projektmoos- Hyme energy 3D billedet

Hyme Energy’s termiske energilager rummer ikke alene millioner af liter glohedt og stærkt ætsende hydroxidsalt bedre kendt som kaustisk soda. Det rummer også store grønne perspektiver, som rækker langt ud over den krasse kemi.

Løsningen fra den københavnske startup kan lagre vedvarende energi som varme i hydroxidsalt og omdanne den til damp, når der er brug for det. Dampen kan bruges direkte i højtemperatur-industriprocesser, til elproduktion eller i kraftvarmeproduktion.

To projekter skal modne Hymes løsning til energilagring. Det første demonstrationsanlæg i Esbjerg skal vise muligheden i at lagre vind- og solenergi og omdanne den til damp senere. Et andet og større anlæg på Bornholm skal vise, om det termiske energilager også kan bruges som buffer for et kraftvarmeværk, hvor det vil levere damp til interne processer, el til at balancere elnettet og fjernvarme til forbrugerne.

Udspringer af atomkraft-startuppen Seaborg Technologies

Hyme Energy udspringer af det måske mere kendte Seaborg Technologies, som udvikler en kompakt og sikker atomreaktor baseret på netop flydende hydroxidsalt. Det kan lade sig gøre, fordi Seaborg Technologies har fundet en måde at reducere hydroxidsaltets korrosive egenskaber. Trods det skal komponenterne i Hyme Energys anlæg kunne holde til ekstreme forhold.

Når det gælder krav til materialers performance, er termiske energilagre med hydroxidsalt i liga med rumraketter og Formel 1-racerbiler. Carsten Jensen / Materialespecialist hos FORCE Technology

Svingende temperatur giver mekanisk udfordring

Som materialespecialist har Carsten Jensen hjulpet Hyme Energy i et MADE Demonstrationsprojekt, der har omfattet både sparring på materialevalg, udvikling af en testopstilling og generering af data fra testen.

Målet for Hyme Energy er at kunne simulere, hvordan delkomponenter og anlægget som helhed vil klare sig over tid.

”Vores anlæg har termiske cyklusser, hvor det bliver varmet op fra 350 til 700 grader og kølet ned igen. Det får materialer til at udvide sig og trække sig sammen. Det er en mekanisk udfordring, som er kritisk for anlæggets holdbarhed, hvis vi ikke designer det korrekt. Derfor skal vi have data om materialeegenskaberne til vores simuleringsmodeller,” forklarer Jonathan Dam, som er Research and Development Engineer hos Hyme Energy.

Den type højtemperaturdata kunne startupvirksomheden skaffe fra internationale laboratorier, men det ville være både dyrt og langsommeligt. Derfor havde Hyme Energy udtænkt en testopstilling inspireret af den måde, man tester højspændingskablers styrke.

I projektet blev opstillingen realiseret ved at spænde metaltråde af udvalgte korrosionsbestandige materialer fast vandret i en ovn og varme den op til 700 grader. Ydermere blev der – fordi materialerne er stærke – hængt vægt i den ene ende for at måle på, hvor meget materialerne bøjede ned i varmen – og hvor længe de var om at gøre det.

Hyme Energy

Hyme Energy har udviklet et termisk energilager, som anvender flydende hydroxidsalt til at lagre overskudsproduktion af el fra vind- og solenergi. Princippet er, at en stor ‘dypkoger” opvarmer saltet fra 350 til 700 grader, hvorefter saltet holder på varmen, til der er behov for at omdanne den til el igen. Sidstnævnte sker ved hjælp af dampturbiner.

Hyme Energy har kontor på Nørrebro i København, hvorfra de cirka 20 medarbejdere arbejder med kommende lagringsprojekter i Esbjerg, på Bornholm og i Vietnam.

Skal nu have sin egen ovn

Jonathan Dam betegner MADE Demonstrationsprojektet som en succes, som Hyme Energy nu arbejder videre med.

”Vi fik dokumenteret, at testopstillingen fungerer, og at vi kan få data fra den. Parallelt med, at vi tester udvalgte materialers modstandsdygtighed mod korrosion, skal vi nu have vores egen ovn, så vi nemt og hurtigt kan udføre endnu flere test af materialer og få data om deres styrke,” siger han og tilføjer:

”Tid og fleksibilitet er afgørende faktorer for os, for vi har travlt. Vi vil jo gerne være med til at løse den grønne omstilling hurtigst muligt og har sat ambitiøse, men ikke urealistiske mål.”

Tid og fleksibilitet er afgørende faktorer for os, for vi har travlt. Vi vil jo gerne være med til at løse den grønne omstilling hurtigst muligt og har sat ambitiøse, men ikke urealistiske mål. Jonathan Dam / Research and Development Engineer hos Hyme Energy

MADE DEMONSTRATIONSPROJEKT

Produktionsklyngen MADE - Manufacturing Academy of Denmark tilbyder demonstrationsprojekter:

Med et MADE Demonstrationsprojekt kan en lille eller mellemstor virksomhed få op til 100.000 kroner i støtte til at løse en konkret udfordring i virksomheden eller afprøve en ny teknologi i produktionen.

Der er løbende ansøgningsfrist på demonstrationsprojekter både inden for materiale og produktion.

MADE Demonstrationsprojekter er støttet af Industriens Fond.