Det starter med vind eller sol, der giver energi til at omdanne vand til brint. Brinten får tilført kvælstof og bliver til ammoniak. Ammoniakken kan herefter erstatte olie som brændstof i skibe. Ammoniak er fossilfri og udleder ikke CO2 ved afbrænding. Derfor er brug af ammoniak som brændsel en af de Power-to-X-værdikæder, som den maritime sektor arbejder med for at reducere sit CO2-aftryk. 

Men ligesom kæder er værdikæder ikke stærkere end det svageste led, så SMV’en Betech, der producerer pakninger, tætninger og andre tekniske produkter som støbte gummidele og vibrationsdæmpere, har i bogstavelig forstand trykprøvet, om to spiralvundne pakninger – også kendt som SWG-pakninger – kan understøtte den grønne omstilling. Det er sket i et MADE Demonstrationsprojekt med FORCE Technology.

”De to pakninger bliver i dag anvendt i flanger – sammenkoblingen mellem rør – i brændstofforsyningen til traditionelle skibsmotorer. Det er forholdsvis ukompliceret. Spørgsmålet var, om de samme pakninger kan anvendes, når det er ammoniak i stedet for olie, som flyder i rørene. Teknisk set bør de kunne holde til det, men vi ønskede dokumentation fra et anerkendt institut som FORCE Technology,” siger Bjarne Feddersen, som er produktchef hos Betech.

SWG pakninger
Betech har fået testet, om to SWG-pakninger kan modstå flydende ammoniak som et fossilfrit alternativ til olie i skibsmotorer.

Testede standardprodukt og high-end-produkt

Ammoniakken i brændstofforsyningen til en skibsmotor er under tryk for at være flydende, så de to spiralvundne pakninger blev testet i henhold til industristandarderne for, hvad pakningerne skal kunne holde til, hvad angår tryk, temperatur og tid.

”Vi byggede et test-setup med flanger, som simulerede en rørsamling, hvor hver pakning så blev udsat for ammoniak med henholdsvis 20 bar og 60 grader og 83 bar og 45 grader i 96 timer. Det klarede pakningerne fint,” forklarer Jonas Greibe Hansen, som er polymerspecialist i Product Testing and Chemical Analysis hos FORCE Technology.

Test-setuppet ville afsløre en eventuel lækage, hvis pakningerne svigtede under de testede forhold, ligesom FORCE Technology også kontrollerede pakningerne visuelt efter testen. Som forventet af Betech klarede de testen uden problemer. Det gjaldt både Betechs standardprodukt og high-end-produkt.

”Vi sendte begge til test, så hvis vores standardprodukt havde fejlet, og vores high-end-produkt havde bestået, ville vi stadig kunne gå til markedet med en løsning til ammoniak,” siger Bjarne Feddersen.

MADE-projekt opbygger Power-to-X-kompetencer

Det er lige præcis, hvad Betech har tænkt sig nu: At blive klar til et marked, som er ved at tage form.

”Vi har allerede fået forespørgsler fra underleverandører til de store producenter, som udvikler skibsmotorer til alternative brændstoffer. Nu kan vi med troværdighed sige, at vi også har pålidelige tætningsløsninger på det felt. Samtidig er MADE-projektet vigtigt for os som virksomhed, fordi det er med til at opbygge vores kompetencer inden for Power-to-X-brændstoffer, så vi kan fastholde vores position, efterhånden som markedet modnes,” fastslår Bjarne Feddersen.

Denne nyhed er en gengivelse af artiklen ammoniak i stedet for olie smv faar viden til groen omstilling, publiceret af MADE - Danmark produktionsklynge.

FORCE Technology er en del af MADE - læs mere om mulighederne i MADE her.