Fundamentet for succes med Power-to-X

Power-to-X og udviklingen af bæredygtige brændstoffer samt teknologier til lagring og udnyttelse af CO2 er afgørende for den grønne omstilling af energiforsyningen både i Danmark og i Europa.

NA Image

Kæmpe potentiale

Potentialet er enormt – både for klimaet og økonomien – men markedet for Power-to-X er præget af umodne, usikre og investeringstunge teknologier. Fundamentet for en succes er således ikke på plads endnu. For at Power-to-X bliver et både bæredygtigt og omkostningseffektivt alternativ til eksisterende energikilder, er der behov for at kunne opskalere den nuværende teknologi.

Desuden skal anlæggene, udover brint, kunne omdanne grøn el fra vind og sol til e-fuels og e-kemikalier som metan, metanol og ammoniak. Det stiller store krav til de virksomheder, som skal udvikle og modne produkter og teknologier, der skal understøtte udviklingen.

Derfor er det ikke kun teknologierne inden for Power-to-X, vi skal arbejde med at udvikle, men også en række omkringliggende forhold, som skal udvikles og etableres for at Power-to-X-industrien og de omkringliggende industrier kan løfte den store opgave, som vi står overfor og midt i lige nu.

 
NA Image

Test af nye konstruktioner og eksisterende netværk

Hos FORCE Technology arbejder vi med hele værdikæden fra både elproduktionen til produktion og brug af grønne brændsler som brint, ammoniak og metanol, ligesom vi arbejder med Carbon capture, utilisation and storage (CCUS), herunder med aktører inden for både fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO2.

Vi arbejder i alle udviklingsstadier for alle Power-to-X-relaterede virksomheder og produkter, herunder udvikling, dokumentation og verifikation. Vi tester både eksisterende netværk og nye konstruktioner for at sikre, at projekter, processer og fysiske teknologier er dokumenteret og verificeret.

 

Viden, standarder og testfaciliteter 

For at sikre, at Danmark bliver foregangsland inden for Power-to-X, arbejder vi i FORCE Technology på:
NA Image

Standarder

Standarder inden for Power-to-X er en nødvendighed for at kunne lykkes med omstillingen. Det er vigtigt, at vi får udviklet internationale, såvel som nationale standarder på området for på den måde at sikre en sikker og effektiv udvikling og opskalering af Power-to-X. Standarder er i høj grad afgørende for at drive udviklingen af markedet.
NA Image

Test- og facilitetsmiljøer

Adgangen til en stærk og innovativ infrastruktur af testfaciliteter er afgørende, hvis vi vil gøre Power-to-X til det nye, grønne væksteventyr, som mange spår, det kan blive for Danmark. Udvikling eller ny brug af teknologi, materialer og produkter kræver omfattende test, så vi er sikre på, de er sikre og effektive. Derfor går FORCE Technology forrest ved at opbygge strategiske partnerskaber, viden og avancerede testfaciliteter, som vil sikre danske Power-to-X-virksomheder konkurrencemæssige fordele.
NA Image

Forskning, udvikling og videndeling

I et umodent marked som Power-to-X og CCUS, hvor ny viden er essentiel, er forskning og udvikling en afgørende drivkraft for hele værdikæden. FORCE Technology styrker dansk udvikling og konkurrenceevne ved at udvikle og dele ny viden, værktøjer og løsninger bl.a. gennem forsknings- og udviklingsprojekter.
Jens Roedsted

For mere information, kontakt

Jens Roedsted

CEO

T: +45 22 69 74 36