Få overblik over, hvordan du skal beskytte mennesker, udstyr og projektejernes kapital gennem risikostyring.

Når man designer og bygger et nyt anlæg til fx Power-to-X eller en produktionslinje til elektronik-, fødevare- eller life science-industrien, er der mange ting, der skal tages højde for og mange ting, der kan enten gå grueligt galt eller fordyre installationen betydeligt.

Det kan være svært for projektejeren at forstå den samlede risiko uden effektiv og systematisk risikostyring på grund af manglende overblik over alle potentielle risikofaktorer.

Integration af risikostyring i økonomistyring

Risikostyring er et styringsredskab, der har været anvendt i årevis, og som mange allerede har stiftet bekendtskab med. Men de største effekter opnås ved at integrere risikostyring i økonomistyringen.

Ved etablering af økonomiske reserver for produktionsanlægget og med korrekt risikostyring kan I reducere jeres træk på disse økonomiske reserver betydeligt, da større risici håndteres og reduceres under projektet. 

Lister over iboende risici

Med vores omfattende lister over iboende risici får I en meget større forståelse af de potentielle risici, og det sikrer en væsentlig opgradering af risikostyringsindsatsen i industrien. Med vores lister over iboende risici trækker I på mange års erfaring og den store viden, som FORCE Technologys eksperter besidder.

Lister over iboende risici giver jer en større tryghed for, at de rette risici er identificeret. Dette værktøj kan anvendes til de fleste risikostyringsydelser. Lister over iboende risici er et komplet katalog over almindelige typer af fejl. Det starter med syv grundlæggende kategorier og forgrener sig så ud i detaljerede fejltilstande inden for hver kategori.

Download lister over iboende risici til følgende områder:

Risikostyring øger sandsynligheden for at lykkes inden for de anslåede omkostninger og tid

FORCE Technology leverer en række ydelser inden for risikostyring. I kan få hjælp fra den tidlige konceptfase, gennem alle projektstadierne og i driftsfasen.

Risk management-ydelser

Eksperter inden for skades- og havarianalyse er et perfekt match til håndtering af jeres risici

FORCE Technology har indgående erfaring med løsning af alle typer af skades- og havarianalyser. Vores eksperter har derfor viden om alle mulige fejltilstande, der kan eksistere som risici i jeres projekter i dag.

Vi står klar til at hjælpe jer med at identificere risiciene, håndtere dem og dermed undgå alvorlige fejl og skader i jeres produktionsanlæg.

Derudover kan vores mange laboratorier og faciliteter teste og undersøge materialer og komponenter for at se, om de er det rette match for jeres produktionsanlæg.

I er meget velkomne til at kontakte os for at få mere at vide om, hvordan I kan nedbringe risiciene i jeres bygge- og anlægsprojekter betragteligt.