Testcentret giver alle aktører inden for brinteknologi let adgang til rådgivning og testfaciliteter. Det er etableret i samarbejde mellem DGC og FORCE Technology.

Let adgang til viden og testfaciliteter styrker den grønne omstilling

Testcenter for brintteknologi tilbyder test og analyse til alle aktører i den grønne omstilling, der arbejder med produktion, transport og anvendelse af brint til alle brintteknologier. Testcentret står til rådighed med assistance lige fra kedler og brændselsceller til store sektorkoblede anlæg fra kW til GW-størrelse.

Formålet med testcenteret er at samle viden og kompetencer ét sted, så aktørerne inden for brinteknologi får let adgang til en række faciliteter samt den rette hjælp og rådgivning til omstillingen til brint, som er essentiel for den grønne omstilling.

Desuden skal testcenter for brintteknologi være en del af standardiseringsarbejdet, da Power-to-X stadig er en umoden teknologi.

Partnerskab mellem to store teknologiske servicevirksomheder

Testcenter for brintteknologi er etableret i samarbejde mellem Dansk Gasteknisk Center, DGC og FORCE Technology. Testcenteret er placeret både hos DGC i Hørsholm og hos FORCE Technology i Brøndby, så aktørerne inden for brintteknologi kan gøre brug af allerede eksisterende testfaciliteter på de pågældende lokationer. Derudover er det også muligt at rykke ud med mobile testfaciliterer, hvis der er behov for det.

Testcenter for brintteknologi er støttet af Green Labs DK-programmet under Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

du kan få hjælp til

Test af materialer og komponenter

  • Brintkompatibilitet og brintfølsomhed
  • Brintpermeabilitet
  • Brudmekaniske tests
  • Stor-skala komponent test

Måling af emissioner fra nye brændsler

Test af brintkvalitet

Effektivitet og sikkerhed i energisystemer

Metrologiske ydelser

  • Certificering og kalibrering af brintmålere
  • Certificering af brintfyldestationer

On-site inspektion – på land og offshore

Modellering og beregning

  • Flow simulering i brint
  • Styrke- og brudmekanisk modellering i brint
  • Digitale tvillinger
  • Gasdiffusion gennem polymerer og stål.

Power-to-X – krav til materialer, test og lagring

Omstilling af energiforsyningen til nye energiformer stiller krav til virksomheder og teknologier.