Den familieejede koncern AVK International A/S nær Aarhus har i mange år produceret bl.a. ventiler til naturgasnettet. Eftersom den grønne omstilling bliver et vigtigere og vigtigere element i den fremtidige energiforsyning, er AVK meget opmærksomme på, hvad Power-to-X og grønne energikilder får af betydning for deres fremtidige produktportefølje.

AVK er på forkant med Power-to-X og den grønne omstilling

Med Power-to-X teknologierne bliver bl.a. hydrogen en stor energikilde. Det naturlige vil være at blande brint i naturgassen og transportere brinten i det eksisterende naturgasnet, men kan det rent teknisk lade sig gøre?

”Vi ønsker at være på forkant med udviklingen, når det drejer sig om distribution af brint i gasledningsnettet", fortæller Simon Slumstrup, Product Manager hos AVK International A/S, og han fortsætter: ”Derfor vil vi gerne vide, om vores ventiler kan holde til at blive udsat for hydrogen igennem lang tid.”

En udfordring med brint kan være, at det over tid diffunderer ind i metallet i fx en ventil, og så kan der opstå brintskørhed, som kan forårsage revner i stålmaterialer. Tæthed og lækager er også et vigtigt fokus, da brint er et meget lille molekyle. I værste tilfælde kan der ske eksplosion i gasledningen eller i Power-to-X-anlægget.

Specialudviklede tests simulerer langtidspåvirkning af brint

Eftersom Power-to-X-teknologierne stadig er umodne findes der ingen standarder på området, og det er svært som producent at vide, hvordan man kan få testet sine produkter. De fleste læner sig op ad ASME B31.12 vedrørende brint i rørledninger, men konkret vejledning i hvordan en komponent testes i brint, mangler. 

”Vi havde brug for at få udviklet en test, der kunne verificere, om vores ventiler kan modstå den langvarige brintpåvirkning. Vi har ikke mulighed for selv at teste det, da det kræver store sikkerhedsforanstaltninger, for hydrogen er enormt brændbart, og ventilerne skal testes under tryk", forklarer Simon Slumstrup.

AVK og FORCE Technology udviklede i fællesskab omfattende specialtests, bl.a. baseret på FORCE Technologys viden på området. Specialtestene opfylder AVK’s behov for at få testet langtidspåvirkningen af hydrogen i deres ventiler under simulerede driftsbetingelser.

Der er tale om to test; en funktionstest, der simulerer hele levetiden og en burst test, hvor ventilerne bliver udsat for en øget og til sidst urealistisk høj trykpåvirkning indtil brud. Sidstnævnte kan sammenlignes med en ventil, der er levetidstestet i en inert gas, for dermed at kunne vurdere om brint har haft en skadelig virkning.

De til testen anvendte faciliteter er en del af Testcenter for Brintteknologi, finansieret af GLDK, som er et samarbejde med DGC.

NA Image
Specialudviklede test for hydrogen hos FORCE Technology

Med ro i maven og en grønnere profil kan AVK erobre nye markeder

De foreløbige resultater af ventiltestene viser, at AVK’s ventiler godt kan bruges til at distribuere brint i gasnettet.

”Det giver os ro i maven, når vi får vished for, hvad vores produkter kan. Det er typisk derfor, producenter som os retter henvendelse til nogle som jer for at få produkter testet. 

På den længere bane giver det os mulighed for at brande os med en grønnere profil. Det åbner også nye muligheder for os både på eksisterende markeder, udover at det kan åbne døre for os på nye markeder, hvor man ikke har tradition for at benytte naturgas", siger Simon Slumstrup.

Behov for udvikling af test og standarder til Power-to-X teknologierne

AVK er de første, der får lavet sådanne test i Danmark, og virksomheden vil fortsat gå forrest med at teste deres ventiler og bidrage til at udvikle test på området til bl.a. Power-to-X-teknologierne.

Det er en fordel for os som producenter, hvis vi kan være med til at definere nogle rammer og evt. bidrage til at skabe standarder på området. Det er vigtigt, at producenterne er med ind over, så der ikke bliver stillet urealistiske krav, som aldrig vil kunne føres ud i livet i praksis. Simon Slumstrup, Product Manager / AVK International A/S
Forsøgsopstilling til langtidspåvirkning af ventil med brint
Forsøgsopstilling til langtidspåvirkning af ventil med brint.