Test, analyse og rådgivning omkring materialer, emner, konstruktioner mv. i forbindelse med transport af brint i gasnettet, som en del af udviklingen af Power-to-X.

En afgørende del af den grønne omstilling handler om Power-to-X. Foruden brintproduktion og -oparbejdning er der særligt fokus på infrastrukturen, der skal sikre, at vi kan aftage, lagre og distribuere energi fra vedvarende energikilder i form af brint. 

Sikker brinttransport er en "enabler" for Power-to-X, og derfor et afgørende element i forhold til en bæredygtig omstilling til grøn energi. 

Brint stiller nye og ukendte krav til materialer 

En vigtig del af den nødvendige brint-infrastruktur er gasnettet, som er en af de mest rentable måder at transportere brint på. 

Det giver dog visse udfordringer at omlægge det eksisterende naturgassystem til brint. En del af disse er kendte udfordringer som fx brintskørhed, men grænserne for hvornår, der opstår skader, er ukendte. Det kræver derfor test- eller udviklingsarbejde i forhold til materialer og konstruktioner, fordi man simpelthen ikke altid ved, hvad de kan holde til, når det gælder brint. 

Testfaciliteter til brint 

Vi tilbyder alle former for analyse og specialtest af materialer, så du kan sikre, at dit produkt eller din komponent lever op til kravene om både kvalitet og sikkerhed til brug i forbindelse med brint. 

I FORCE Technology har vi mange års erfaring med test af materialer og deres følsomhed overfor brint inden for flere brancher. Tilsætning af hydrogen til naturgasnettet kan give udfordringer, som vi kan hjælpe dig med at løse. 

Vores brint-testfaciliteter giver unikke muligheder for test med hydrogen under varierende tryk og temperatur, fx:

  • Brintfølsomhedstest af materialer – eksisterende og nye installationer
  • Effekt af lokale hårdhedszoner på brintfølsomhed
  • Effekt af strømningsforhold og mekanisk belastning
  • Brintoptagelsesforsøg med forskellige materialer og hydrogen-partialtryk.

Brintskørhed i stål - hvad er det?

Our services,Læs mere om vores services til industrien for transmission og distribution af brint og gas her:

MEGA loop

Højtrykskalibrering af flowmålere - MEGA loop

/Service

Med MEGA loop højtrykskalibrering er du altid sikret et korrekt målt og stabilt flow.

Røntgen- og ultralyds-inspektion i produktionen

/Service

Med røntgen- og ultralydsinspektion optimerer du produktionskontrol og produktkvalitet.

Cloud-baseret og automa-tiseret ultralydsinspektion

/Service

Cloud-baseret løsning til automatiseret ultralydsinspektion giver overblik og reducerer inspektionstid.

Automatiseret ultralyds-inspektion af anlæg i drift

/Service

Undersøg tilstanden af komponenter og anlæg i drift og få overblik over slid og risiko for havari.

Fremstillingskontrol med NDT

/Service

NDT i forbindelse med kontrol af din produktion hjælper dig med at sikre kvalitet og dokumentation.

Tilstandskontrol med NDT

/Service

Ikke-destruktiv prøvning af emner, konstruktioner og anlæg i drift - både on- og offshore.

Trykbærende udstyr - fremstilling, anvendelse og inspektion

/Service

Vær sikker på, at dit trykbærende udstyr opfylder alle gældende krav, så det er sikkert at anvende.

Røntgenmålesystemer

/Service

Vores røntgenmålesystemer hjælper med til at sikre optimal produktion og kvalitet.

Ikke-destruktiv prøvning (NDT)

/Servicekategori

NDT er centralt i at opretholde en sikker og kontinuerlig drift i alle sektorer.

Luftbårne emissioner, inkl. lugt og mikroforureninger

/Service

Emissionsmålinger sikrer myndigheders krav til måling og dokumentation af luftbårne emissioner.

Standardiserede test og specialafprøvning - materialer

/Service

Få dokumentation for, at dit produkt overholder materialekrav og -specifikationer.

Rådgivning om ioniserende stråling

/Service

Rådgivning til virksomheder, der arbejder med apparater indeholdende radioaktive stoffer mm.

Bestil inspektion og/eller prøvning (NDT)

/Service

Find dit lokale driftskontor her og bestil en af vores udkørende NDT-inspektører.

HPHT-test i et realistisk miljø

/Facilitet

HPHT-faciliteter til test af metaller, belægninger, polymerer, kompositter og samlinger/komponenter.

Inspektion af ammoniaktanke i drift

/Service

Der er en betydelig økonomisk fordel ved at inspicere af ammoniaktanke i drift.

Digitale røntgenundersøgelser

/Service

Vi undersøger alt fra lasersvejsninger til gamle malerier og sværd fra bronzealderen.

Brintskørhed bolt

Artikel

Brintskørhed i stål - hvad er det?

Brintskørhed er særlig kritisk ved anvendelse af højstyrke stål