Test, analyse og rådgivning omkring materialer, emner, konstruktioner mv. i forbindelse med transport af brint i gasnettet, som en del af udviklingen af Power-to-X.

En afgørende del af den grønne omstilling handler om Power-to-X. Foruden brintproduktion og -oparbejdning er der særligt fokus på infrastrukturen, der skal sikre, at vi kan aftage, lagre og distribuere energi fra vedvarende energikilder i form af brint. 

Sikker brinttransport er en "enabler" for Power-to-X, og derfor et afgørende element i forhold til en bæredygtig omstilling til grøn energi. 

Brint stiller nye og ukendte krav til materialer 

En vigtig del af den nødvendige brint-infrastruktur er gasnettet, som er en af de mest rentable måder at transportere brint på. 

Det giver dog visse udfordringer at omlægge det eksisterende naturgassystem til brint. En del af disse er kendte udfordringer som fx brintskørhed, men grænserne for hvornår, der opstår skader, er ukendte. Det kræver derfor test- eller udviklingsarbejde i forhold til materialer og konstruktioner, fordi man simpelthen ikke altid ved, hvad de kan holde til, når det gælder brint. 

Testfaciliteter til brint 

Vi tilbyder alle former for analyse og specialtest af materialer, så du kan sikre, at dit produkt eller din komponent lever op til kravene om både kvalitet og sikkerhed til brug i forbindelse med brint. 

I FORCE Technology har vi mange års erfaring med test af materialer og deres følsomhed overfor brint inden for flere brancher. Tilsætning af hydrogen til naturgasnettet kan give udfordringer, som vi kan hjælpe dig med at løse. 

Vores brint-testfaciliteter giver unikke muligheder for test med hydrogen under varierende tryk og temperatur, fx:

  • Brintfølsomhedstest af materialer – eksisterende og nye installationer
  • Effekt af lokale hårdhedszoner på brintfølsomhed
  • Effekt af strømningsforhold og mekanisk belastning
  • Brintoptagelsesforsøg med forskellige materialer og hydrogen-partialtryk.
Brintskørhed bolt

Artikel

Brintskørhed i stål - hvad er det?

Brintskørhed er særlig kritisk ved anvendelse af højstyrke stål